Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske udruge [EBLIDA], neovisno krovno udruženje nacionalnih knjižničnih, informacijskih, dokumentacijskih i arhivskih udruga i ustanova u Europi objavio je u lipnju 2013. godine poziv Europskoj komisiji da izradi jasan zakonski okvir za autorsko i srodna prava koji bi omogućio knjižnicama da nabavljaju i korisnicima posuđuju e-knjige uz odgovarajuću naknadu autorima i drugim nositeljima prava, kao što je slučaj s tiskanim knjigama, kako bi na taj način i dalje mogle pružati svoje usluge na korist svih europskih građana, budući da trenutačnu situaciju karakterizira nesigurnost. Donošenjem osuvremenjenog i modernog zakonskog okvira za reguliranje autorskog i srodnih prava, uklonila bi se postojeća nesigurnost te jamčilo učinkovito priznavanje i naknada autorima i drugim nositeljima prava. Korisnicima bi se također omogućio bolji pristup te zakonito korištenje i zadovoljstvo čitanja e-knjiga putem knjižnica. Budući da europski građani imaju pravo na e-čitanje, knjižnicama bi trebalo dati zakonito pravo posudbe e-knjiga. Knjižnice jamče slobodan pristup sadržajima, informacijama i kulturi svim europskim građanima. Ali postojeći zakonski okvir sprečava knjižnice da pružaju te osnovne usluge našem društvu u digitalnom dobu, posebice u vezi s pristupom e-knjigama. No, dok se ne donese novi zakonski okvir na europskoj razini, Društvo za promicanje književnosti na novim medijima [DPKM] smatra da se moraju iskoristiti sve postojeće zakonske mogućnosti kako bi građani RH mogli čitati knjige bez novčane naknade i u novom digitalnom okruženju.

Dok je dominantna koncepcija strukovnih udruga baštinskog sektora zagovaranje promjene zakonskih okvira koja će omogućiti nesmetano djelovanje i ispunjavanje zadaća baštinskih institucija, među kojima su i javne knjižnice, čija je misija zadovoljavanje kulturnih, umjetničkih, informativnih i rekreacijskih potreba građana RH, DPKM i u postojećem zakonskom okviru i kroz postojeće programe javnih potreba u kulturi vidi priliku za premošćivanje sadašnje praznine u ponudi relevantnih umjetničkih i kulturnih sadržaja u digitalnom okruženju zainteresiranoj javnosti. Internetski projekt DPKM-a „Besplatne elektroničke knjige“ [BEK] praktični je odgovor na potrebu i pravo javnosti na slobodan pristup e-knjigama suvremenih hrvatskih autorica i autora, dakle onih zaštićenih autorskim pravima, koji istodobno stvarateljima književnih radova osigurava autorsku naknadu za njihovo korištenje.

Otvarajući mogućnost distribucije književnih radova suvremenih hrvatskih autorica i autora u okviru projekta BEK, DPKM je odlučio naglasak staviti na tradicionalno nekomercijalne književne rodove i vrste, dakle one najteže dostupne zainteresiranim čitateljima kroz klasični komercijalni nakladničko-knjižarski lanac produkcije i distribucije književnih radova.

Uvažavajući i kreativno iskorištavajući postojeći zakonski okviri, sustav financiranja javnih potreba u kulturi i WWW tehnologiju, DPKM otvara mogućnost za zadovoljavanje kulturnih potreba građana RH. Istodobno, zahvaljujući korištenju WWW tehnologije, suvremeni hrvatski književni radovi distribuirani kroz internetski projekt BEK imaju globalnu dostupnost, koja podrazumijeva i nacionalnu i regionalnu pokrivenost, dakle cjelokupno govorno područje čiji temelj standardnim jezicima čini štokavsko narječje.

DPKM kontinuirano prati zakonodavno i tehnološko okruženje u kojem djeluje i prilagođava svoje djelovanje tom okruženju. Dok su se zakonska rješenja vrlo malo promijenila tijekom 13 godina djelovanja udruge, dostupna tehnologija doživjela je radiklane promjene. Ako se sadašnje tendencije u pristupu WWW sadržajima nastave i narednih godinu ili dvije, najzastupljeniji računalni uređaji za čitanje e-knjiga postat će pametnih telefoni. DPKM zbog toga razvija potpuno novi sustav distribucije književnih radova koji će biti omogućiti optimalno čitateljsko iskustvo na pametnim telefonima, ali i svim drugim postojećim računalnim uređajima, nezavisno od dijagonale zaslona na kojima se e-knjige čitaju.