Buden, Boris
Fotografija: Jon Solomon
<     >

Boris Buden

Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao u Berlinu na studiju kulturalnih znanosti na Humboldtu. Do 1990. objavljuje eseje i članke u dnevnom tisku i periodici. Prevodi s njemačkog, uglavnom djela iz područja psihoanalize i filozofije. Među objavljenim prijevodima su i dvije knjige Sigmunda Freuda. Devedesetih je kolumnist i urednik u zagrebačkom Arkzinu. 1996. objavljuje u Zagrebu zbirku eseja Barikade, a 2001. zbirku eseja Kaptolski kolodvor u Beogradu. U Berlinu kod Kadmosa 2004. objavljuje Der Schacht von Babel, a 2009. kod Suhrkampa Zone des Übergangs.

Knjige

Barikade