Manojlović, Sonja
Fotografija: Ivan Balić Cobra
<     >

Sonja Manojlović

Rođena 1948. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu diplomirala filozofiju i komparativnu književnost. Pjesme su joj uvrštavane u antologije, nagrađivane i prevođene na dvadesetak jezika, uključujući i knjige izabranih pjesama na engleskom, francuskom, poljskom i rumunjskom jeziku.

Objavila: Tako prolazi tijelo (pjesme, 1965), Davnog stranca ljubeći (pjesme, 1968), Sarabanda (pjesme u prozi, 1969), Jedan espresso za Mariju (pjesme, 1977), Mama, ja sam don Juan (kratke proze, 1978), Civilne pjesme (pjesme, 1982), Babuška (pjesme, 1987), Njen izlog darova (pjesme, 1999), Vješturkov tanac (pjesme, 2001), Upoznaj Lilit : izabrane pjesme : 1965.-2002. (2002, 2003), Čovječica (pjesme, 2005), Pjesme i crteži (likovni dio Saša Šekoranja;  2008), Hod na rukama (pjesme, 2010), A sa šest labradora na more putovat ću (pjesme, 2012), Daj naslov (likovni dio Saša Šekoranja; pjesme, 2013), Dobri za sve (likovni dio Saša Šekoranja; pjesme, 2015), Gledajući odgovore (likovni dio  Saša Šekoranja; pjesme, 2018), Šale i opomene (likovni dio Saša Šekoranja; pjesme, 2022).

Dobila niz nagrada: od Sedam sekretara SKOJ-a 1966. za prvu knjigu, preko Zlatne strune na Smederevskoj pesničkoj jeseni, Pečati varoši sremsko-karlovačke, Maslinovog vijenca na Croatia rediviva, Kvirinove nagrade, Nagrade grada Zagreba i Goranovog vijenca 2016. do nagrada za izvrsnost u poeziji na festivalima u Grčkoj, Indiji, Japanu i Rusiji.