Urban, Maja
<     >

Maja Urban

Rođena 1985. u Osijeku. Diplomirala je mađarski i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavala je u školama latinski i mađarski jezik te radila u Centru za autizam. Bavi se prevođenjem. Živi u Kastvu.

Objavljivala je pjesme, kratke priče i prijevode u književnim časopisima, zbornicima i na portalima. Prva zbirka pjesama Urbane od A do Ž objavljena joj je 2014. kao dobitnici nagrade grada Karlovca Zdravko Pucak. Za istu knjigu dobila je nagradu Duhovno hrašće za najbolju zbirku pjesama autora iz Slavonije, Baranje i Srijema na Pjesničkim susretima u Drenovcima 2015. godine. Duhovno hrašće dobila je i 2018. godine za drugu zbirku pjesama Kip Slobode. Zbirka pjesama Kip Slobode prevedena je na poljski jezik 2022. godine.

Uspješna je internacionalna triatlonka.

Objavila: Urbane od A do Ž (poezija, 2014; Zdravko Pucak, 2014; Duhovno hrašće, 2015), Kip Slobode (poezija, 2018; Duhovno hrašće, 2018), Statua Wolności (poezija; prijevod na poljski, 2022).