Wolff, Robert Paul
<     >

Robert Paul Wolff

Američki politički filozof, pisao je o mnogim temama, a najpoznatiji je po svojim tekstovima o marksizmu, toleranciji, liberalizmu i demokraciji. U akademskom svijetu je bio najpoznatiji po svojim radovima o Kantu. Njegovo najpoznatije političko djelo je U obranu anarhizma, koje je objavljeno 1970. godine i u prva dva izdanja prodano u više od 200.000 primjeraka, zastupa ideju da je jedina prava demokracija izravna demokracija. Svoju obranu demokracije proširio je na autonomiju sveučilišta u svojoj knjizi Ideal sveučilišta, u kojoj se protivi prilagođavanju zahtjevima tržišta i odlučno brani tezu da sveučilištem mogu upravljati jedino profesori i studenti.