Čitanja 2128
Preuzimanja 277
Ukupno 2406
Preuzmi
DPKM preporuča korištenje aplikacije Moon+ Reader za čitanje knjiga u EPUB formatu.

Rukopis nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe odlikuje se prije svega formalnom i sadržajnom inventivnošću i postavljanjem problema na obje razine. Na formalnoj razini, rukopis istražuje granice između stiha i poezije, te poezije i proze, nastavljajući istraživanja sintaktičkih i grafičkih sredstava u oblikovanju retka kao temeljne jedinice. Takav se poetski postupak prenosi u sadržajni sloj teksta u kojem se javljaju teme kartografije, dodekafonije, poliritmije i apstraktnog slikarstva. Kao što se redak oslobađa (‘deteritorijalizira’) od rečenice, tako se redom deteritorijaliziraju zemlja od teritorija, zvuk od tona, linija od oblika. Nagrađeni rukopis se, poetsko-političkim eksperimentom, žanrovskom, tematskom i formalnom hibridnošću, uklapa u tradiciju svjetske i hrvatske pjesme u prozi, ali i slijedi najnovije trendove takozvane teorijske fikcije, kakvu je razvio Reza Negarestani u Cyclonopedii (2008).

Iz obrazloženje nagrade Drago Gervais za 2015. godinu