Ugljik na suncu
383
 
Ivan Vidak

Ugljik na suncu

[proza] Biblioteka Mali rakun U izvanredno koncipiranoj zbirci karikaturalno-realističnih priča Ugljik na suncu, Ivan Vidak kroz prizmu naizgled običnih ljudi, a s druge strane pijanih, poluludih i teških Panonaca koji se bore sa životnim i ljubavnim neuspjesima, istražuje granice ljudske prirode. Svaka od osam grotesknih i crnohumornih priča, od ubijanja bijesnog kera do klanja debele krmače, duboko je ukorijenjena u ono izvorno animalno i divlje u ljudima.