Kauč na trgu
228
Dorta Jagić

Kauč na trgu

[poezija]

prvo izdanje [digitalizacija]

knjiga je objavljena uz financijsku potporu grada zagreba i ministarstva kulture republike hrvatske

Otvori
Čitanja 2125
Preuzimanja 1008
Ukupno 3132
Preuzmi
DPKM preporuča korištenje aplikacije Moon+ Reader za čitanje knjiga u EPUB formatu.

Ovo je peta pjesnička knjiga jedne od najzanimljivijih pjesnikinja mlađe generacije. Iako donosi blage odmake, koji se uglavnom tiču samog strukturiranja knjige i izravnosti tretmana odabranih tema, Kauč na trgu dosljedno nastavlja sve autoričine dosad zacrtane poetičke smjernice.

Suočeni smo tako s taksativnom, asocijativnom slikovnom bujicom, snažnom no često sasvim hermetičnom metaforikom, oniričkom logikom i izglobljenom, iznevjerenom naracijom čiji se obris (često u obliku realizirane metafore), gotovo uvijek nazire kao iluzija razvoja, odsutni pokretač pjesme. Strofika se javlja tek iznimno, dosljedno izostaju velika početna slova, iako je interpunkcijski diktat prisutan te obilato sudjeluje u ritmičkom ustroju. Potonji je nešto staloženiji nego je to za autoricu uobičajeno, manje je opkoračenja i sinkopa, a češće se poštuje semantička zaokruženost stiha i/ili strofe. Unutarnja ritmika stiha također je uglavnom vješto izvedena, podcrtana nenapadnim no efektnim zvučnim rješenjima.

Ako je Kvadratura duge, nasuprot prethodnim, mnogo rasutijim knjigama, bila gotovo konceptualno strukturirana, Kauč na trgu donosi pedesetak pjesama raspoređenih u jasno razgraničene i zaokružene, tematski ustrojene cikluse.

Ova odmjerena i lijepa knjiga pogađa: brzo, oštro, opušteno / kao nož u torti.

Marko Pogačar