Enciklopedija ništavila | Stanko Andrić

PILOVINA. Motiv pilovine je komplementaran s motivom utrobe (v.). Pilovina je, kao i kučine, vrlo pogodna da se njome ispuni utroba ispražnjena od svega organskog sadržaja. Klizava i burna, ponižavajuća i grešna odvratnost živog sadržaja tada biva zamijenjena uzvišenim mirom preparirane utrobe. Pilovina je simbol besmrtnosti. Besmrtnost je za me nešto dostojanstveno i prašnjavo, a prašnjavost je zbog toga dostojanstvena i besmrtna. Oduvijek sam sanjao da svoju sobu ispunim prepariranim pticama, kako bih se po volji prepuštao zavisti s kojom bi moj smrtni život priželjkivao njihovu dostojanstvenu besmrtnost. Život podrazumijeva smrt; besmrtnost ih oboje gleda s visoka, prezirnim staklenim očima ptica po zidovima. Završit ću jednim pitanjem, sad već posve retorički, što ga je postavio Bruno Schulz:

“Shvaćate li duboki smisao te slabosti, te strasti prema šarenoj hartiji, prema papier mâché, prema farbi od laka, prema kučinama i pilovini?” (“Traktat o manekenima ili druga knjiga Postanka”).