Između dva snažna dima | Krešimir Bagić

TRAKTAT O MRAKU

 

šibice su vlažne, cigareta neupaljena.
Mrak je na ulicama i usnama: zakriva repove
oblaka, Lucifera i slične anđele-pušače ne trpi. Kajganu
pravi od njih.
Zbog milimetara njegova fluida otpočinju ratovi, frcaju glave,
prave se rođendanske torte.
Mrak je na tržnicama živežna namirnica, na trgovima
iscjeljujuća riječ, u ljekarnama zmija.
Koji posjeduju najveće količine mraka voze
slalom. S nasladom se bacaju u ponore, u tamnice,
silaze u rudarska okna i mrače se riječima. U
slobodno vrijeme igraju skrivača protiv slijepaca
i siromaha, neprestano im podvaljujući šibice.
A šibice su vlažne…