Krošnja | Krešimir Bagić

3.

 

Jednom mi je pričao o moru. Pili smo pivo u Kocki.
– More – govorio je – simbolizira prazninu u kojoj svakodnevno uživamo. Ako postoji kozmos, mora u
njemu ima.
– A nas?
– Ni nas, naravno.