Zrak ispod mora | Tomica Bajsić

MAJKO SVIH STVARI

 

Majko svih stvari
prokleti smo mi i svijet
koji se okreće nama pod nogama
Majko svih stvari
sanjao sam da je ovaj svijet robna kuća
i da me pokretne stepenice
protiv moje volje
voze brzo gore na posljednji kat
Majko svih stvari
govore oni bolje upućeni u materiju
da ima jedan bolji svijet
kao nagrada
poslije ovog svijeta
koji se okreće pod našim nogama
Majko svih stvari
u ime psovača, bukača i cvikeraša
buntovnika, lampaša i riđokosih prznica
u ime svih debelih i mršavih revolucionara
hodača ponoćnim vatrama
u ime subverzivnih elemenata
pijanih brodolomnika i naših starih baka
u ime desperadosa koji čekaju na vlak
u ime protivnika
molimo te reci nam
je li to istina
(1994.)