Krila u koferu | Boris Beck

Biblioteka Online
knjiga 82

 

Boris Beck
KRILA U KOFERU

© 2011 Boris Beck
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2011, 2015, 2016

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Aleksandra David

Urednici
Krešimir Pintarić
Dario Grgić

Fotografija
© Jeff Gynane / Fotolia.com

ISBN 978-953-7669-30-0 (HTML)
ISBN 978-953-345-204-3 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-205-0 (PDF)
ISBN 978-953-345-206-7 (MOBI)

Prvo izdanje
Disput, Zagreb, 2004.

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.