Mrtvaci pod poplunom | Boris Beck

Biblioteka Online
knjiga 102

 

Boris Beck
MRTVACI POD POPLUNOM

© 2013 Boris Beck
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2013, 2015, 2016

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Aleksandra David

Urednici
Krešimir Pintarić
Dario Grgić

Ilustracija
© kreizihorse / Fotolia.com

ISBN 978-953-7669-55-3 (HTML)
ISBN 978-953-345-210-4 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-211-1 (PDF)
ISBN 978-953-345-212-8 (MOBI)

Prvo izdanje
Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.