Muha u juhi | Mario Brkljačić

* * *

 

miris strojne masti
miris željeza
miris ljudi
miris mokrih kišobrana
miris cvijeća kad se tramvaj zaustavi;
Rooseveltov trg

još ima dosta do okretišta

na kraju grada
kiosci od lima i valovitih ploča
Romi na štokrlima
Romi s harmonikama
stare plavuše prodaju peciva

udarac skretnice
cviljenje kotača
čeličnih tračnica

zaljuljana tijela
psovke
zvono mobitela
rukohvat u čvrstom stisku

odsutni pogled
prljav prozor;

klinac pada sa skejta

moje lice na izlogu banke
gledam ga
okrećući glavu;

gospođa stroga lica
naočale jeftina okvira
siva kosa
sivi baloner
siva svilena marama

smežuran vrat
slatkast zadah