Muha u juhi | Mario Brkljačić

* * *

 

oblaci su bili nisko
i gromovima nije trebalo puno
da iscijepaju krošnje divljih kestena

oluja me zatekla u parku
skupa s alkoholičarima, drogerima i ženama
pijandurama purpurnih lica

ne volim piti u grupi i uopće mrzim grupe
ne volim vidjeti ih okupljene oko hrđavog tobogana
ili slomljenog vrtuljka;
pijanci su tako patetično društveni

piće me zavarilo za klupu
i kad bih podigao glavu
sve je bilo kaos;
krupne teške kapi
bljeskovi munja
pijavice
škripa krošanja
smrad razmočenih govana
pišaline
smijeh