Ne mogu ga gledati takvog | Mario Brkljačić

Biblioteka Mali rakun
knjiga 15

 

Mario Brkljačić
NE MOGU GA GLEDATI TAKVOG

© 2006 Mario Brkljačić
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2006, 2015, 2016

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Aleksandra David

Urednici
Krešimir Pintarić
Dario Grgić

Fotografija
© Domagoj Lozina

ISBN 978-953-6924-42-4 (HTML)
ISBN 978-953-345-135-0 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-136-7 (PDF)
ISBN 978-953-345-137-4 (MOBI)