Nikad nije plesao pogo | Mario Brkljačić

MRTVAC U ARMANIJEVOM ODIJELU

 

svi ti bogataši u zakračunatim vilama
iza gubica oštrih pasa
iza visokih video kamerama osiguranih zidina
iza ostakljenih veranda
u plavim nebeskim bazenima

sav taj kruh od kokainskog brašna
svi ti ulašteni blindirani automobili
sve te skupocjene apstrakcije na zidovima
svi ti partyji kokteli izlasci promocije izložbe
sve te tupe kazališne predstave
te bijedne knjige duhovnosti
te svježe novčanice u sefovima
ti dijamanti na prstima koji venu

sav taj napor da se odagna strah
taj divan trud da se živi
da se stvori predodžba
da se život isisa kao meso kamenice
da se bude ime karijera opus
enciklopedijska bilješka
naslovnica časopisa
poseban klijent banke
onaj po kojeg dolazi službeni vozač

mrtvac u armanijevom odijelu