Nikad nije plesao pogo | Mario Brkljačić

NIKAD NIJE PLESAO POGO

 

Srušiti se u blato
Ukočena pogleda
Sivo nebo
Jata crnih ptica
Muzika smrti
Rijeka
Užarena lava
Otrovni dim
Fijuk metaka
Granata
Tjelesnost
Moj Bože!
Pijani smijeh
S druge obale
Magla
Ilovača
Gle!
Debele i crne
Muhe
Ulaze u potiljak
Krvavih krila
Roje se na usnama
Spremne da ponovo
Uzlete