Zujke | Mario Brkljačić

Biblioteka Mali rakun
knjiga 34

 

Mario Brkljačić
ZUJKE

© 2008 Mario Brkljačić
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2008, 2015

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Aleksandra David

Urednici
Krešimir Pintarić
Dario Grgić

Fotografija
© Domagoj Lozina

ISBN 978-953-6924-94-3 (HTML)
ISBN 978-953-345-141-1 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-142-8 (PDF)
ISBN 978-953-345-143-5 (MOBI)

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.