Barikade | Boris Buden

BARIKADE

 

Čuvajte se, mladi prijatelju, pisaca koji ne znaju šta su napisali, i zašto su to napisali…
Danilo Kiš

 

Ako tekstovi prikupljeni u ovoj knjizi imaju neku zajedničku intenciju onda bi se ona mogla izraziti u slici barikade. Ne samo zato što otvoreno žele potaknuti na pobunu protiv stvarnosti o kojoj govore i što sasvim konkretno nastoje ometati tu stvarnost, prepriječiti put, gdje god je to moguće, svim oblicima društveno poželjne normalnosti. To bi još uvijek bilo premalo u društvu kao što je hrvatsko, društvu permanentne nacionalne revolucije u kojem je pobuna postala općenarodna stvari i utoliko još samo izraz masovnog konformizma, dok je jednostavna ljudska normalnost tek društveno nepodnošljivi eksces.

Metafora barikade želi značiti više. Ona je uvijek bila oblik u kojem je na traumatski način izlazio na vidjelo neki unutardruštveni antagonizam. Na barikadama je, štoviše, rođen moderni čovjek i s barikada su proklamirane sve one vrijednosti koje njegovu životu i danas daju smisao i dostojanstvo. Na prvom mjestu – svijet demokracije. Njegova suprotnost je svijet granicâ u kojem se imanentni društveni antagonizmi mogu podnijeti tek kao nešto što dolazi izvana i s čim se društvo susreće samo na svojim vanjskim granicama. Postupak isključenja, projiciranja unutardruštvenog proturječja u izvanjsku prijetnju homogenoj zajednici ne može se međutim uskladiti s demokratskim iskustvom. Ono, naprotiv, pretpostavlja priznanje izvorne društvene heterogenosti, jednako kao što odbacuje iluziju realizirane društvene harmonije.

Proturječje, drama unutarnjeg sukoba – to je sâm način na koji moderno društvo egzistira, a ne nešto tuđe što pod svaku cijenu valja odstraniti.

Hrvatsko je društvo, društvo granicâ, a ne barikadâ. Strah od proturječja, od unutarnjeg razdora i sukoba koji dominira hrvatskom politikom i kulturom, izraz je povijesne nezrelosti i simptom konstitucijske slabosti hrvatskog društva. Fascinacija pitanjem vanjske granice, odnosno zaokruženja u jedinstvenu, etnički čistu, cjelinu, kompenzacija su ove slabosti, bijeg društva od vlastite istine.

Barikade svjesno žele ostati u pluralu. Zato što su podignute na tezi da mnoštvo društvenih antagonizama danas više nije moguće svesti na jednu privilegiranu točku loma. Ne postoji više jedno jedino fundamentalno proturječje koje u sebi sažimlje sve društvene suprotnosti. Kao što više ne postoji ni jedinstveni politički prostor unutar kojeg je moguće postići razrješenje tih suprotnosti. Više se ne može podignuti jedna jedina barikada koja bi društvo podijelila u dva međusobno jasno suprotstavljena tabora. Zato se Barikade ne podižu prema nekom unaprijed zadanom ideološkom planu, a niti a priori priznaju već uspostavljene demarkacije: mi-oni u etničkom smislu, vlast-oporba, totalitaristi-demokrati, jugonostalgičari-nacionalisti, ljevičari-desničari, fini građani-Hercegovci, normalni-ludi, kulturni-primitivni, zapadnjaci-balkanci, politika-kultura, itd. Ove antagonizme, oko kojih se danas u Hrvatskoj tako naivno strukturira kvazi-politički diskurs, Barikade prokazuju u njihovoj konformističkoj funkciji, kao laž koju društvo proizvodi o samome sebi kako se ne bi moralo suočiti s vlastitom stvarnošću, s odgovornošću za tu stvarnost i nuždom korjenite promjene.

Kao i prave barikade, tekstovi u ovoj knjizi ne pokušavaju prikriti spontanost u kojoj su nastali. Sastavljeni su od raznorodnog materijala koji se u danom trenutku i na danom mjestu našao pri ruci: filozofija jezika, popularni vic, psihoanaliza, fenomen masovne kulture, kritika ideologije, narodna poslovica, psovka, ratni zločin, Kant & Sidney Lumet, Lacan & Franjo Kuharić, Aralica & Hamlet, Dagobert Duck & J. B. Tito… Ono što im je zajedničko jest – praksa intelektualne urbane gerile.

 

ČOVJEK NIJE DRVO

Još nešto je zajedničko tekstovima u ovoj knjizi – svi do jednoga napisani su izvan Hrvatske. Nastali su u egzistencijalnoj situaciji odmaka od stvarnosti o kojoj govore. To nikako ne bi trebao biti njihov nedostatak. Stvarnost domovine, ratna, politička, a prije svega kulturna i intelektualna stvarnost, sveprisutna je u njima. Ono čega nema, žal je za tom napuštenom domovinom. Iz jednostavnog razloga: upravo je domovina, ta “sakralizacija banalnog”, kako je govorio Vilém Flusser, ono što valja napustiti da bi se zbiljski postalo čovjekom. I to najprije kao osjećaj, potom kao ideju i na koncu, zašto ne, i kao stvar samu. Ovi stupnjevi emigracije uvijek mogu postati i stupnjevi emancipacije.

Otići? Da, otići! Ta tko pametan u nas nije pomislio ono što i Krleža ne tako davne četrdeset treće: “Već godinama se pitam zašto nisam otputovao iz ovog malog grada gdje mi je sve strano […] Tu sam inostranac kao da sam doputovao sa jedne druge planete, i tu se gnjavim jalovo već godinama”.

Smisao ovih Krležinih riječi još je začahuren u sentimentalnoj gesti. One jesu kritika hrvatske stvarnosti, ali u formi gorkog intimnog razočaranja. Zato još uvijek pretpostavljaju intimno zainteresiranog adresata – nekoga tko će pogođen kritikom jednako sentimentalno reagirati: “Ostaj(te) ovdje!” Ali tu nije riječ o odlascima i povratcima. Oni su u jednakoj mjeri nemogući, jer to što je dovedeno u pitanje jest samo mjesto subjekta. Čovjek se nema kamo vratiti jer nema što ni napustiti. Krležin motiv odlaska, doveden do pojma, upućuje na permanentnu dislociranost modernog čovjeka, dislociranost u egzistencijalnom vidu, ali i u smislu njegova identiteta, dakle, dislociranost unutar simboličkog univerzuma u koji smješta svoj život. Za Krležu čovjek kao takav jest egzilant, a egzilantu se, kaže Flusser, može dogoditi i da otkrije “…da čovjek nije drvo. I da se možda ljudsko dostojanstvo sastoji upravo u tome da se nema nikakva korijenja”.

 

ČOVJEK NIJE ČARAPA

S koje su intelektualne pozicije napisani tekstovi Barikada i na koji se koncept “uloge intelektualca” oni oslanjaju?

Ključno mjesto u Lasićevoj Kronologiji na kojem on konkretno određuje u čemu je Krležina “izdaja intelektualca” glasi: “…umjesto donkihotskog, volterijanskog, kantijanskog i Starčevićevog imperativa moralnosti, Krleža je (kažem: jednim dijelom svog rada) prihvatio hegelijanski princip uma i historijske (ili etičke) pragmatičnosti. Time je prestao biti ‘lud’ i postao je ‘razuman’. Izgubio je dimenziju biblijskog proroka, njegovu čistoću, tragičnost i veličinu. U povijesti hrvatskog naroda proročkih stigmatizacija i vizija bilo je vrlo malo. To je zapravo naša najveća praznina: nedostatak spiritualne i moralne beskompromisnosti i nepokolebljivosti”.

Stanko Lasić ovime nije samo izrekao kritiku Krleže nego je i pozitivno odredio društveno poželjni model intelektualnosti. Riječ je o uzoru one “čistoće, tragičnosti i veličine”, kakve posjeduju “biblijski proroci”. I riječ je o konstataciji da je nedostatak takva intelektualnog uzora ona najveća praznina u povijesnom iskustvu hrvatskog naroda.

Prorok međutim nije nikakav pojedinac od prirode ili boga nadaren nadljudskom moći spoznaje, vizionar onostrane spiritualnosti i božanske čistoće i moralnosti. Prorok, to je prije svega društvena uloga! Fantazma nekog mjesta, elitnog dakako, s kojeg se vidi potpuna istina društva i na kojem se ta – jedna, jedina – istina a priori posjeduje. S iskazom proroka, s proročanstvom dakle, nema rasprave, nema dijaloga, nema izmjene argumenata – ono se uzima na znanje, i to je sve. Konzument proročanstva, s druge strane, pasivni je objekt zbivanja koji sebe doživljuje kao igračku hirovite sudbine. Slika proroka za njega je protuteža kaosu koji živi, uzvišeni regulativ njegove kontingentne povijesne egzistencije. Rascjep među njima prividan je. Oni se međusobno nadopunjuju kao polovi iste cjeline – ideje društva koje je u stanju postići harmoniju svojih proturječja. Zato je Lasićev idealni intelektualac, onaj dakle “s dimenzijom biblijskog proroka”, smješten u kontekst povijesti (hrvatskog) naroda. On je definiran u funkciji “dobrobiti za narod”. Ali što intelekt ima s “dobrobiti za narod” i uopće s dobrobiti kao takvom? I zašto bi intelektualac trebao igrati konstruktivnu ulogu u povijesti nekog naroda? Kad razum radi za dobrobit naroda onda se već odrekao svoje slobode, dakle i samoga sebe. A moderni intelektualac, on se ionako rađa tek onda kad se oslobodio “funkcija” i kada je ideološku konstrukciju “naroda i njegove povijesti” konkretno doveo u pitanje.

U Lasićevu modelu uzorite intelektualnosti dolazi do izražaja sindrom dobrohotne konstruktivnosti koji iznosi na vidjelo staru čežnju za privilegiranom društvenom ulogom intelektualca, za onom ulogom koju su u društvu igrali čudotvorci i šamani, proroci i svećenici – svi oni čija se zadaća sastojala u tome da prazninu oko koje se konstituira društvo ispunjuju provizorijem proročanstva, mitskih priča i religijskih slikâ svijeta. Taj zahtjev za konstruktivnošću odavno je prepoznat u svojoj kompenzacijskoj funkciji: “Od filozofije se zahtijeva, nakon što je religija izgubljena, da se baci na izgradnju i da zamijeni župnika.” (Hegel).

Lasićev Krleža postao je društveni konformist (u smislu “hegelijanske pragmatičnosti”), zato što je prestao biti fanatik beskompromisne moralnosti s “dimenzijom biblijskog proroka”. Ali taj fanatik i sam je izraz konformističke potrebe društva koje se ne usuđuje suočiti s izazovima modernog vremena. U modernom društvu i modernoj (masovnoj) kulturi ne postoji više ono privilegirano mjesto na koje bi se mogla delegirati odgovornost za istinito, dobro i lijepo, ta odgovornost, naprotiv, jednako je raspodijeljena među pripadnicima toga društva. Od Krležina poslijeratnog konformizma veći je samo konformizam društva kojemu su potrebni prijeratni Krleže kao u zori proročke i vizionarske intelektualnosti i to još u službi naroda. Lasić, tek što je otvorio rascjep, odmah ga je i zatvorio. Možda i zbog površno čitanog Hegela. Koji u njegovoj brzopletoj interpretaciji simbolizira društveni konformizam, historijsku/etičku pragmatičnost. Ali što ako je Hegel mislilac nepomirenja suprotnosti? Mislilac koji nema razumijevanja za banalni antagonizam ‘ludog’ i ‘razumnog’ (Krleže), jer je za njega upravo razum taj koji je dovoljno lud da drži rascjep otvorenim, “da gleda u lice negativnom i ostaje pri njemu”, i jer je za Hegela istinski život duha moguć samo u “apsolutnoj rascijepanosti (Zerrissenheit)”.

Čovjek nije ništa drugo nego taj rascjep u kojem živi svoj individualni i društveni život. I onoliko koliko je jadan strah pred tom istinom, toliko su žalosni i pokušaji da se ona prikrije i da se rascjep provizorno začepi. To je bilo jasno još i Hegelu iz Jenskih spisa: “Zakrpana čarapa bolja je od poderane. Ali to ne vrijedi za samosvijest”.

 

ČOVJEK JE ŽENA

Barikade ne zastupaju nikakvu konstruktivnu poziciju. Naprotiv, kritika hrvatske stvarnosti, kako je izložena u tekstovima ove knjige, otvoreno priznaje svoj destruktivni karakter. Kritika razara i pravo na to ne mora tražiti ni od koga. Jedan od Kracauerovih Minimalnih zahtjeva postavljenih intelektualcima iz 1931. bez ikakve ograde cilja na destruktivno ponašanje. Ne izgradnja, nego “razgradnja svih prirodnih sila”, to je za Kracauera postao intelekta kao instrumenta razaranja mitološkog u nama i oko nas. Stoga je upravo akt destruktivne kritike koji se oslanja na “neizmjernu moć negativnog kao energije mišljenja” (Hegel) i koji unosi razdor u prirodni tijek, odnosno lomi onu “drugu”, “stečenu” prirodu, – u ideološkim konstrukcijama skamenjene oblike društvena života – ono što intelektualca čini intelektualcem.

Ali što ili tko bi mogao predstavljati uzor ovako shvaćenoj intelektualnosti? U čemu ili komu se simbolički zgusnuo taj akt negacije, akt loma s prirodnim i zatečenim, akt čiste destrukcije koji ipak nije slika čistog zla?

Jacques Lacan radikalno izokreće uvriježeni stav o ženi kao pasivnom, a muškarcu kao aktivnom elementu. Dimenzija akta kako takvog, akta negacije, za Lacana je u svojoj biti ženska. Žena, a ne muškarac, je ta koja je sposobna za radikalan etički stav beskompromisnog inzistiranja. Oličenje tog akta i stava je lik Antigone. Njezin (samo)destruktivni akt suprotstavljanja državotvornoj volji Kreonta, akt u kojem ona prekoračuje granicu simboličke zajednice kojoj pripada, jest to što otvara rascjep i unosi razdor u prirodni tijek zbivanja. “Taj lom s prirodom je na strani žene, a prisilna aktivnost muškarca u krajnjoj konzekvenciji nije ništa drugo do zdvojan pokušaj da se traumatska rupa tog rascjepa iznova začepi” (Slavoj Žižek).

Antigona dakle, a ne fantazma biblijskog proroka, jest pravi uzor moderne intelektualnosti. Sva ona “čistoća, tragičnost i veličina”, i sva ona “spiritualna i moralna beskompromisnost i nepokolebljivost” koje zaziva Lasić sadržani su u njezinom činu negacije. Sve one sublimne kvalitete idealne intelektualnosti koje je Lasićev neznani pojedinac kao pripadnik hrvatskog naroda projicirao u sliku biblijskog proroka jesu poreknuti dio njega samoga, u strahu zanijekani moment njegove konstitucijske ženskosti, kao hrabrosti negacije.

Zašto uostalom ta ženskost, oslobođena i oslobađajuća, ne bi bila ona intelektualna pozicija na kojoj su podignute Barikade?

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Ukoliko se slažete, tada prihvaćate korištenje kolačića i web stranice sukladno našoj politici privatnosti.