Ostatak svijeta | Ivica Đikić

PJESNICI

 

U potresnom zapisu o Bleiburgu i trima svojim Buenos Airesima, Ivan Lovrenović uzgred pripovijeda da mu je pjesnik Jure Kaštelan nekoć ispričao ovakvu priču. Neposredno poslije onog rata, uvrstilo Kaštelana – partizanskog oficira i intelektualca najvišeg europskog nivoa – u delegaciju poslanu u Rim, da ondje među izbjeglim hrvatskim nevoljnicima i ubojicama pokuša detektirati ljude kojima bi se moglo, i kojima bi valjalo pomoći da se vrate kući, u novu Jugoslaviju. Negdje na rubu grada, u nekom narodnom hranilištu, Kaštelan jednog dana ugleda pjesnika Viktora Vidu. Priđe mu i zapodjene priču o mogućnostima povratka. Viktoru Vidi strah nije dao da čuje Kaštelanove riječi. Gledao je samo kako će prestati taj neželjeni susret i kad će pobjeći ondje gdje ga nitko ništa neće pitati. Nikad se više nisu vidjela ta dva pjesnika. Obojica poraženi, prije ili kasnije.