Anarhizam i drugi ogledi | Emma Goldman

BILJEŠKE

 

(1) Henry C. Frick, predstavnik i poslovni partner Andrewa Carnegiea, krupnoga kapitalista, iznimno je revoltirao radnike svojim provokativnim izjavama (da bi prije ubio svakoga štrajkača nego udovoljio ma i jednom njihovu zahtjevu). – op.prev.

(2) Gessler, habsburški namjesnik koji je zbog neposluha primorao Wilhelma Tella da strijelom gađa jabuku na glavi svojega sina. Tell je jabuku pogodio, ali je poslije toga ubio Gesslera i time dao signal za ustanak Švicaraca protiv habsburške vlasti. – op.prev.

(3) Tammany Hall, demokratska politička organizacija u New Yorku osnovana 1789., povezana krajem 19. i početkom 20. stoljeća s korupcijom i zloporabom moći. – op.prev.

(4) Aluzija na dramu Georga Bernarda Shawa, Zanat gospođe Warren (Mrs. Warren’s Profession), to jest na vođenje bordela. – op.prev.

(5) Godine 1931. Emma Goldman objavila je svoju autobiografiju Living my Life u dva sveska. Godine 1988. ponovno je tiskana ta biografija s predgovorom Sheile Rowbotham. – op.prev.

(6) Misli se na lik uskogrudne, konvencionalne gđe Grundy iz drame Speed the Plongh Thomasa Mortona. – op.prev.

(7) Intelektualac – op.prev.

(8) Revolucionar koji počinja čin političkoga nasilja.

(9) Pariz i socijalna revolucija

(10) Iz pamfleta koji je tiskala skupina “Freedom” u Londonu.

(11) The Free Hindustan.

(12) Prema prijevodu Luke Paljetka, Oscar Wilde, Balada o tamnici u readingu, Znanje, Zagreb, 1987., str.27.

(13) W. C. Owen, Zločin i zločinci.

(14) Zločinac, Havelock Ellis.

(15) Isto.

(16) Isto.

(17) Citirano iz publikacija Nacionalnog odbora za zatvorski rad.

(18) Balada o tamnici u Readingu, str. 24.

(19) Mother Earth, 1907.

(20) Isto.

(21) Crne vrane = katoličko svećenstvo.

(22) Rif (Er Rif) planinsko područje u sredozemnom dijelu Maroka, koje je bilo u posjedu Španjolske. – op.prev.

(23) Mother Earth, prosinac 1909.

(24) Havelock Ellis, Psihologija seksa.

(25) Dr. Sanger, Povijest prostitucije.

(26) Zanimljivo je da knjiga dr. Sangera nema na američikim poštanskim narudžbama. Očito se vlast ne zabrinjava što javnost nije upoznata s pravim uzrokom prostitucije.

(27) Havelock Ellis, Spol i društvo.

(28) Guyot, La Prostitution.

(29) Banger, Criminalité et Condition Economique.

(30) Augija, kralj u Elidi, po grčom je mitu imao velike staje s tri tisuće goveda. Heraklo je od kralja Euristeja dobio nalog da ih očisti, jer trideset godina nisu bile čišćene. “Augijine staje” danas označuje nešto čemu je potrebno temeljito čišćenje. – op.prev.

(31) Seks i društvo.

(32) Jednako pravo glasa, Helen Sumner.

(33) Isto.

(34) Dr. Helen A. Sumner.

(35) Gospodin Shackleton je bio radnički vođa. Zbog toga je očito da je on upravo taj koji je donio zakon koji je isključio njegove vlastite birače. Engleski je parlament prepun takvih Juda.

(36) Jednako pravo glasa, dr. Helen A. Sumner

(37) Dante, Božanstvena komedija, Pakao, Treće pjevanje, 9. stih, prema prijevodu Mihovila Kombola, izdanje Sveučilišne naklade Liber i Nakladnoga zavoda Matice Hrvatske, Zagreb, 1976.

(38) Poigravanje engleskom frazom koja glasi “you may take a horse to the water, but you can’t make him drink” što doslovce znači da možete konja dovesti na vodu, ali ga ne i natjerati da je pije, a preneseno da se silom ne može sve postići. – op. prev.

(39) Prema prijevodu Mirka Rumca, Kuća lutaka, ABC naklada, Zagreb, 1999., str. 108-109.

(40) Isto, str. 112.

(41) Prema prijevodu Josipa Kulundžića, Sablasti, Tisak Kr. Zemaljske tiskare, Zagreb, 1922., str. 37-38.