Naša druga imena | Ivan Herceg

ZA NEVIDLJIVOG SEBE

 

Bojim se glavobolje. Ona je u meni. Kao šutnja
igličastih dodira. U nosnicama čuvam joj miris.
U žilama titraj.

Lupa srca je kucanje na vrata. Zatvoreni ritam dolaska.

Molit ću za nevidljivog sebe. Želio bih jednom zaspati
u miru.