Snimke zemaljskih uzdaha | Ivan Herceg

NALAZ

 

Imam 26 godina i dio
mog nalaza EEG-a glasi:
“Niže do srednjovoltažna
osnovna aktivnost je 8-9 c/s.
Djelomično se blokira.
Na HV su navedene promjene
bolje vidljive.”

Nedavno, onako usput,
i ti si mi otkrila da noću
katkad čuješ šumove,
kao lepet ptica
koje nikad ne spavaju,
i da vjeruješ da tada
razgovaraju sa mnom.

U jednom preletu
ipak sam ti vjerno priznao:
U zraku vidio sam
bezbroj golih djevojaka
kako plešu, kao vještice.
Smiju se i prepričavaju laži
iz prošlog stoljeća.

Imaš 24 godine i dio
tvog nalaza o meni glasi:
“Nemoj tako čudno govoriti.
Volim dugačke rečenice
negdje pri kraju pjesme.
Ondje stvarnost je još čudnija.”