Sve jedno | Zvjezdana Jembrih

Biblioteka Mali rakun
knjiga 58

 

Zvjezdana Jembrih
SVE JEDNO

© 2021 Zvjezdana Jembrih
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2021

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Krešimir Pintarić

Urednik
Davor Ivankovac

Fotografija
Rollstein / Pixabay.com

Objavljeno
26. svibnja 2021.

ISBN 978-953-345-857-1 (HTML)
ISBN 978-953-345-858-8 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-859-5 (PDF)
ISBN 978-953-345-860-1 (MOBI)

Prvo izdanje
Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2014.

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija
Republike Hrvatske.