Svaki dan ista pjesma | Nikica Klobučar

RAKA

 

kad kupiš grob
možeš biti mirna

počini

možeš spremiti večeru

znaš ima i gorih stvari
od umiranja
nije smrt ono najgore
što ti se može
dogoditi

iako ti može
pokvariti večeru

govorila si
pusti me bar da umrem
kao čovjek
kad sam već živjela
kao pseto

smrt bi tako bila minimum
samopoštovanja u tvojoj
propasti

večeras ni svijet nema groba

a vrijeme se već lovi
na tvojim resicama
ne znam da li i ti to
čuješ

tvoj grob te čeka

danas

nekako si mirna

znaš pred smrt
ljudima
nakratko stane biti bolje