Ništa za pisati kući o | Enver Krivac

DRAGA KATE BUSH

 

istresine sine
lotaslota
kanik stiroporac
padalína
škvrljizlato
pršinjel
cijelacbijelac
kasuljap
mećavko
vijevije
belgrič
medenpik
ledakmest
paluhalj
tito druže
pti
dancink
papuč
laktofriz
sine adipe lac
nanuška
srnintap
špricavac
lijepovrijeme
sanovnik
bjeligasp
vuksamotnjak
visper
lumi-hó
tresonja
nemaškole
karampeli
bakin kristal
paradidlpuding
mleks
škripilip
popodneve
mećavaskularan
prhomet
apalačianšlag
frrrrrrrrrr
dvometraš
cijelimjesec
finipuh
okodimnjak
kokanzatrpan
in a silent way
nanošnjak
sigonos
snijeg