Grad dobrih ljudi | Miroslav Mićanović

ljetopis

 

ispuniti, požuriti, svakako ispuniti,
administracija, papiri, preko glave,
ali napisati, kao da neće biti dovoljno
dana: zapaljena cigareta djevojke
koja će skočiti kroz prozor, sasvim
običan osmijeh, kavana, coca-cola,
radio, popularni jazz
ljubac ispod sivih deka, SC, na brzinu,
kava, vino, pijanstvo, spasiti se,
ljubavi moja, spasiti, ti spasi,
– avioni koji će nas stići:
kamenje, lišće, more,
ljetopis,
spremna, zasukanih rukava,
otpočinješ, tvoja noga, koljeno,
spremna, zasukanih rukava