Grad dobrih ljudi | Miroslav Mićanović

ne ulazi sa zapaljenom cigaretom

(molim urednike za riječne rudnike
i grafičare da velika slova ne oti
/skuju/masno, pjesma je bez para
/bola/besparolna/)

 

Moram za ram pri
znati
nisam sklon
ni (sam) konj
soc(radnici) i voljni
davaoci krvi
rad ijem i pijem
obuzet (oduzet) već
mikroskopiranjem
srca (M-rca)
al’ i otac ne rad(i)
žuljna plaća
me kičmu laća
Pod(uzeće) krbano
Ž VI PR Z IK RADA
tići se: sm(rad)
kamilica lica i drač
– lokomotiva –
motiva iva –
VODE 5,5 m3
smo sko čili iz
vlaka laka raka
al’ otac ček’ oš
s i g n a l
/pišteći:
piišteeećiii
tuuuffff/
ko ruski samovari
samo vari!
uprav ravna zgrada
rada se drži:
REFERENDUM
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O
OSNOVAMA ZAJEDNIČKOG
PLANA RAZVOJA RO U
RAZDOBLJU ———–