Disco inferno | Romeo Mihaljević

Postoji taj prizor s ruševinama u pozadini i rukom koja u jedan pokret sažima sve slučajnosti i umor dana. Boje što izmiču pogledu, oblici koji istovremeno bivaju blizu i iščezavaju u najdubljoj sjeni.