Na tragu Kornjače

Na tragu Kornjače

pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića

Branislav Oblučar

prvo izdanje [digitalizacija]

X

Sadržaj

Predgovor


PJESMA U PROZI KAO ŽANR
1. Književnoteorijska određenja žanra
1.1. Eksplicitne odrednice / 1.2. Formalna određenja / 1.3. Kontekstualna određenja

2. Pjesma u prozi u hrvatskoj književnosti
2.1. Pjesma u prozi u književnoj kritici i znanosti o književnosti / 2.2. Pjesma u prozi 1960-ihU OBZORU KORNJAČE I DRUGIH PREDJELA
1. Kompozicija i lirska semantika
2. Interpretacija ciklusa: Postanja i Kornjača
2.1. Postanja i vertikalni kozmos / 2.2. Kornjača: drama svijesti i jezika. “Središnjost prostora”

3. U tvom stvarnom tijelu i Svjetiljka i spavač: uzajamnost i kriza
4. Predsokratovci i fenomenologija
4.1. Parmenidova lopta i Heraklitov paradoks / 4.2. Pogled, tijelo i svijetPOETSKO-ESEJISTIČKO PISMO I PROBLEM TVARNE IMAGINACIJE
1. “Kondicionalna istina”: esej kao književni žanr
2. Karakteristike Dragojevićeve esejistike
2.1. “Veronika” i Izmišljotine: raspravljačko-dijagnostički esej / 2.2. Rasuti teret i Cvjetni trg: narativno-meditativni esej

3. Tvarna imaginacija: percepcija i diskurs
3.1. Sustavi imaginacije Gastona Bachelarda i Gilberta Duranda / 3.2. “Vidjeti kao”: imaginacija u diskursuZAMJENIČNE IGRE I SEMANTIKA ZATVORENOSTI. DRAGOJEVIĆEVA PJESMA U PROZI OD PRIRODOPISA DO ZVJEZDARNICE
1. “Zamjena je želja svake stvari”: lirski subjekt i projekcija u drugo
2. “Ćelijska sloboda”: materijalnost ambijenta
3. “Središnja praznina”: motiv mjesta u Zvjezdarnici
4. Zamjenične igre kao postupak uokvirivanja
4.1. Okvir forme: proza i stih / 4.2. Okvir žanra: pjesma u prozi i esejKAKO SAČUVATI ONO ŠTO SE OPIRE? OD HODANJA UZ PRUGU DO NEGDJE
1. “Svetac gravitacije”: ambivalentnost materije
2. “Vrsta zvučne tapiserije”: motiv ptica u Žamoru
3. Briga za dva: binarizam izričaja


ZAKLJUČNA RIJEČ


Literatura


Impresum