Zašto? Zato. | Jelena Osvaldić

Biblioteka Mali rakun
knjiga 50

 

Jelena Osvaldić
ZAŠTO? ZATO.

drugo, izmijenjeno izdanje

© 2019 Jelena Osvaldić
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2019

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Krešimir Pintarić

Urednik
Krešimir Pintarić

Fotografija
Free-Photos / Pixabay.com

ISBN 978-953-345-637-9 (HTML)
ISBN 978-953-345-638-6 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-639-3 (PDF)
ISBN 978-953-345-640-9 (MOBI)

Prvo izdanje
Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak,
Koprivnica, 2015.

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Zagreba i Ministarstva kulture
Republike Hrvatske.