Krist, vino i voda | Jurica Starešinčić

TRGOVAČKI GRAD

 

prljavim cipelama kroz radićevu ulicu
ispod svjetala koja su poštedjela djeca
na svojim ratničkim pohodima
između trošnih zgrada gdje lebde duhovi
trgovaca i lopova
gdje je malena erendira otplatila svoje dugove
u jednoj jedinoj beskrajno dugoj
ljetnoj noći.

prljavim cipelama kroz radićevu ulicu
među mrtvim tijelima u kojima je krv još topla
među našminkanim djevojčicama koje gaze
po tragovima kurvi i seljanki
sa zvukom glazbe iz daljine gdje svršava
zabava provincijske elite.

prljavim cipelama kroz radićevu ulicu
naravno da želim pobjeći ali znam da
nemam snage
pričam o dalekim stvarima u koje ne vjerujem
neiskorjenjivi korov na koži puste zemlje
sve je umrlo – red je na mene.