Čudnovat slučaj dr. Jekylla i g. Hydea | Robert Louis Stevenson

Biblioteka Online
knjiga 155

 

Robert Louis Stevenson
ČUDNOVAT SLUČAJ DR. JEKYLLA I G. HYDEA

Naslov izvornika
The Project Gutenberg EBook of The Strange Case Of Dr. Jekyll And Mr. Hyde, by Robert Louis Stevenson
The Works of Robert Louis Stevenson – Swanston Edition Vol. 5 by Stevenson
Release Date: October 31, 1992
https://www.gutenberg.org/ebooks/30744

© 2018 Kristina Vlašić
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2018

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Krešimir Pintarić

Urednik
Krešimir Pintarić

Prijevod s engleskog
Kristina Vlašić

Ilustracija
© Akshar / Fotolia.com

ISBN 978-953-345-633-1 (HTML)
ISBN 978-953-345-634-8 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-635-5 (PDF)
ISBN 978-953-345-636-2 (MOBI)