Walden | Henry David Thoreau

BILJEŠKE

 

(1) Izvorno objavljeno u The Atlantic Monthlyju 1862. godine.

(2) Franc. do krajnosti.

(3) Franc. duhovite izreke, dosjetke.

(4) Raskošan pansion u Sjevernoj Karolini izgrađen sredinom 19. stoljeća u neoklasicističkom stilu.

(5) Biljka sjevernih krajeva, vrsta alge.

(6) Gorka djetelina, grčica.

(7) Gospina papučica, iz porodice kaćunki.

(8) Engl. hair-bird, Spizella passerina.

(9) U nas runolist (Gnaphalium alpinum).

(10) Tekst je prvotno objavljen 1854. pod naslovom Walden; or, Life in the Woods (Walden, iliti život u šumi). Osam godina kasnije Thoreau je u pismu izdavačima zatražio da iz svih budućih izdanja izostave podnaslov. [Napomena prevoditelja: fusnote u prijevodu oslanjaju se većim dijelom na bilješke u navedenom izdanju izvornika.]

(11) Drugi Heraklov posao bio je čišćenje golemih Augijevih staja, u kojemu je uspio usmjerivši kroz njih dvije rijeke.

(12) V. Matej, 6, 19

(13) “Zato smo tvrdo mi pokoljenje, okorjelo pleme / U mukama dokazujuć tim, od koje smo loze.” (Publije Ovidije Nason, Metamorfoze 414-415, prev. T. Maretić, Dereta, Beograd, 1991.)

(14) William Wilberforce (1759.-1833.), britanski reformator koji se suprotstavljao ropstvu.

(15) Misli se na parnu lokomotivu.

(16) Mentor je ime Odisejeva prijatelja što ga je junak Odiseje odabrao za odgojitelja svome sinu Telemahu.

(17) Iz djela Silva, iliti razgovor šumskih stabala engleskog pisca Johna Evelyna (1620.-1706.).

(18) Slična rečenica nalazi se u prijevodu Višnupurâne H. H. Wilsona (London, 1840.), str. 87.

(19) Analekta, II, 17.

(20) U Australiji.

(21) Justus von Liebig (1803.-73.), njemački kemičar.

(22) Misli se na Kinu.

(23) Jean François de Galaup La Pérouse (1741.-88.), francuski istraživač koji je doživio brodolom.

(24) Istraživač i pomorac iz Kartage, živio oko 500. g. pr. Kr.

(25) Ida Pfeiffer (1797.-1858.), njemačka putnica i autorica Putovanja jedne dame oko svijeta (1852.).

(26) Riječ je o Bijantu, jednom od takozvanih sedam starogrčkih mudraca.

(27) U svoje vrijeme naveliko čitan putopisac, živio od 1780. do 1838. Thoreau ovdje citira njegov Dnevnik boravka u Norveškoj tijekom 1834., 1835. i 1836. godine.

(28) V. Matej 26,11 i Ezekijel 18,2-4.

(29) George Chapman (1559?-1634.), engleski pjesnik i dramatičar, poznat kao prevodilac Homera. Stihovi potječu iz The Tragedy of Caesar and Pompey, V, ii.

(30) Antičko božanstvo ismijavanja i pokude.

(31) Oni koji kriju svoje siromaštvo kako bi spriječili odlazak u sirotište.

(32) Memnon je sin Aurore, božice zore u rimskoj mitologiji, kojemu su njegovi sljedbenici podigli kip što je stvarao ugodne zvukove kad bi na njemu svirale zrake jutarnjega sunca.

(33) Asirski kralj iz 9. stoljeća pr. Kr., na glasu s mekušnosti i sladostrasna života.

(34) Na tal. doslovce “loš zrak”, za koji se nekoć smatralo da uzrokuje bolest pod tim imenom.

(35) Riječ je o ljetopiscu Edwardu Johnsonu (1598.-1672.) i njegovu djelu Wonder-working providence of Sions saviour in New England (London, 1654.).

(36) Parafraza početnih stihova Shakespeareova Richarda III.

(37) Gdje nije drugdje naznačeno, stihovi su Thoreauovi.

(38) Prije pada Troje iz grada su uklonjeni kipovi bogova.

(39) Među kojima su bili Emerson, Alcott i drugi pripadnici kruga transcendentalista.

(40) Aluzija na poslovicu: It takes nine tailors to make a man (Potrebno je devet krojača da bi se napravio čovjek).

(41) Termin “arhitektura” Thoreau u ovom odlomku prema svemu sudeći rabi ne u danas uobičajenom, nego u smislu Ruskinove odredbe kao oznaku za “umjetnost koja… ukrašava zdanja što su ih podigli ljudi” (v. John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture).

(42) Osamnaestostoljetni franc. termini za povijest književnosti odnosno umjetnosti.

(43) U sklopu nastavnog programa na drugoj godini Harvarda u to se doba predavala “nautička astronomija”.

(44) Trojica čuvenih ekonomskih teoretičara iz 18. i 19. stoljeća.

(45) V. Matej 3,4.

(46) Slavni engleski trkaći konj.

(47) Rimski arhitekt i autor klasičnog djela De architectura.

(48) Jedrenjak kojim su u 17. stoljeću prvi engleski kolonisti prebačeni na obale Sjeverne Amerike.

(49) John Warner Barber, Historical Collections (1839.).

(50) Riječ je o škrtom đakonu čije je nagomilano pokućstvo rasprodano na licitaciji nakon njegove smrti.

(51) V. Matej 9,6.

(52) Iz Antonijeva govora u Shakespeareovu Juliju Cezaru, III, 2

(53) William Bartram (1739.-1823.), američki botaničar i autor Putovanjâ Sjevernom i Južnom Karolinom (1791.).

(54) Tesalski kralj čija je stada bio primoran čuvati Apolon, izgnan s Parnasa.

(55) John Howard (1726.?-1790.), engleski reformator zatvorskog sustava i filantrop.

(56) William Penn (1644.-1718.), kveker i utemeljitelj Pennsylvanije; Elizabeth Fry (1780.-1845.), pripadnica iste sljedbe i reformatorica zatvorskog sustava u Engleskoj.

(57) Iz maskerate Coelum Britannicum engleskoga pjesnika Thomasa Carewa (1595.?-1645.?). Riječi izgovara bog Merkur, a naslov je Thoreauov.

(58) William Cowper (1731.-1800.), “Stihovi što navodno ih napisa Alexander Selkirk za samovanja na otoku Juanu Fernandesu”. Isticanje upućuje na Thoreauovu igru riječi koja upućuje na njegovu struku, mjerništvo, jer survey znači “motriti”, ali i “mjeriti zemljište”.

(59) Prvo je djelo Marka Porcija Katona starijeg (234.-149. pr. Kr.), a potonje aluzija na naslove onodobnih poljodjelskih časopisa u Americi.

(60) Indijski spjev iz 5. stoljeća, pridruženi dio Mahâbhârate.

(61) Ondje se 19. travnja 1775. godine odigrala bitka kojom je započela Američka revolucija.

(62) Jedno od Kršninih imena; stih potječe iz Harivamše.

(63) Anonimna pjesma iz 17. stoljeća.

(64) Iz Konfucija.

(65) Thoreau se ovaj put igra sličnošću grčkih riječi “rani, ranojutarnji” i “heroj, junak”.

(66) Iz novoengleskoga katekizma.

(67) Eak, sin Zeusa i Egine, dobio je otok nazvan po svojoj majci pa je, želeći vladati nekim narodom, zatražio od Zeusa da sve mrave na otoku pretvori u ljude.

(68) Trojanski se odredi u Ilijadi uspoređuju sa ždralovima.

(69) Misli se, dakako, na Njemačku prije ujedinjenja pod Ottom von Bismarckom.

(70) Aluzija na pripovijetku Nathaniela Hawthornea Nebeska željeznica.

(71) Igra riječi: sleeper na engl. znači “željeznički prag” ali i “spavač”.

(72) Narodno ime za bolest živčanog sustava koja izaziva grčenje mišića.

(73) U izvorniku je upotrijebljen izraz penny-post. Tako se nekoć nazivala pošta koja je zaračunavala peni po pismu, a igru riječima zaokružuje fraza a penny for your thoughts, u smislu “da mi je samo znati što misliš?”, ovdje prevedena doslovno.

(74) Konfucije, Analekta, XIV.

(75) Središte Concorda, gdje su se ljudi sastajali i sklapali poslove.

(76) Franc. uporišnu točku.

(77) Sprava za mjerenje vodostaja Nila u drevnom Egiptu.

(78) Osamnaestostoljetni indijski pjesnik.

(79) Odnosi se na činjenicu da su neki antički klasici preživjeli samo zahvaljujući tome što su se srednjovjekovni svećenici služili tim rukopisima kao papirom za vlastite bilješke.

(80) Engl. Little Reading.

(81) Ustanova koja je u Novoj Engleskoj bila pokrovitelj javnih rasprava i predavanja.

(82) Onodobne novine, često pod pokroviteljstvom vjerskih sljedbi, koje su donosile više razonode negoli relevantnih vijesti.

(83) Izdavačke kuće iz New Yorka odnosno Bostona.

(84) Za kratkih, vrućih i vlažnih ljeta u Novoj Engleskoj kukuruz raste tako brzo te se preko noći čini kao da preko noći dobiva na visini.

(85) Iz, Ida Pfeiffer, A Lady’s Voyage Round the World (1852.); riječ je o brazilskom plemenu.

(86)Iz pjesme Walden Spring Thoreauova bliskog prijatelja Elleryja Channinga, koji je napisao Thoreauovu biografiju i pomogao pri objavljivanju nekih njegovih tekstova.

(87) Dismal Swamp, prostrana močvara na međi Virdžinije i Sjeverne Karoline.

(88) Jedna od triju Suđenica iz grčke mitologije koja je određivala kada će tko umrijeti.

(89) Misli se na Wilhelma Tella koji je strelicom pogodio jabuku na glavi svoga sina.

(90) Poprište bitke u Meksičkom ratu 1847. godine.

(91) Aluzija na pjesme Planinskoj tratinčici i Mišu Roberta Burnsa.

(92) Ribolovno područje u jugozapadnom New Hampshireu.

(93) John Milton, Izgubljeni raj, I, 293-94.

(94) Thoreau misli na prizor s vješticama iz drame Masque of the Queens elizabetanskog pisca Bena Jonsona.

(95) U grčkoj mitologiji, Stiks je rijeka što razdvaja svijet mrtvih od svijeta živih.

(96) Iz pjesme Elegy Written in a Country Churchyard Thomasa Graya.

(97) Patrick MacGregor, Croma iz The genuine remains of Ossian (1841.).

(98) Beacon Hill je otmjena bostonska četvrt, a Five Points nekoć je bila ozloglašena četvrt na donjem Manhattanu.

(99) U Brightonu, predgrađu Bostona, nalazila se tada stočna tržnica. U ironičnoj Thoreauovoj preinaci on postaje Bright-town, “Svjetlograd”.

(100Konfucije, Učenje o sredini, XIV.

(101) Analekta, IV.

(102) Bog neba u hinduizmu.

(103) Igra riječima: izraz “plavi đavoli” (blue devils) u engleskom označava nujnost, malodušnost.

(104) Potok koji je prolazio kroz Concord.

(105) Prema svemu sudeći Pan, grčki bog šuma, pašnjaka itd.

(106) William Goffe i Edward Whalley pobjegli su u sedamnaestom stoljeću u Ameriku nakon što su se urotili protiv engleskoga kralja.

(107) Thomas Parr, Englez koji je navodno doživio 152 godine.

(108) U grčkoj mitologiji, rijeka koja vodi u Had.

(109) Grčka božica zdravlja.

(110) Hoteli u New Yorku, Bostonu odnosno Concordu.

(111) U grčkoj mitologiji, troglavi pas koji je čuvao dveri podzemnoga svijeta.

(112) Edmund Spenser (1552.-1599.), Faerie Queene, knjiga I., pjevanje i., 35. kitica.

(113) Poglavica indijanskog plemena Wimpanoag koji je u 17. stoljeću sklopio mir s doseljenicima.

(114) Žitelj Paflagonije, planinskog područja u drevnoj Maloj Aziji.

(115) Drvosječa se zvao Alex Therien; Thoreau ga podrobnije opisuje u svome Dnevniku.

(116) Ilijada 16,7 i 13-16, prev. Tomislav Maretić, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1987.

(117) Lat. “novac”, izvedeno od pecus, “stoka, blago”.

(118) Engleski izraz za “slaboumnika” je half-witted, doslovce “polu-pametan”, otuda igra riječi.

(119) White Mountains, popularno zimovalište u New Hampshireu.

(120) Misli se na etimologiju latinske riječi communio, koja znači “zajednica”, ali prvobitno upućuje na “zajedničko obzidavanje, zidanje opkopa, bedema u svrhu zajedničke obrane”.

(121) Ili lovaca na ljude, koji su hvatali odbjegle robove u državama na Jugu.

(122) Navodno je tim riječima neki Indijanac pozdravio prve doseljenike koji su se iskrcali u Plymouthu.

(123) U grčkoj mitologiji, Antej je bio div koji je svoju snagu crpio iz zemlje dokle god je s njom bio u dodiru; Heraklo ga je prije svoga zadnjeg “posla” ubio podigavši ga s tla.

(124) Lat. radišni zemljodjelac.

(125) Henry Coleman (1795.-1849.), autor poljoprivrednih studija za državu Massachusetts.

(126) Švicarska pjesma za dozivanje stoke.

(127) Bilo je to doba rata s Meksikom.

(128) Aluzija na izraz not know beans, “nemati pojma” (mi bismo možda rekli: ne znati ni pišljiva boba).

(129) Pitagorina se sljedba, vjerojatno prema učiteljevu naputku, odricala graha.

(130) John Evelyn, autor djela Terra, filozofijska rasprava o zemlji (1729.)

(131) Engleski prirodoslovac i mislilac (1603.-1665.)

(132) “Otac obitelji treba prodavati, a ne kupovati.” (Katon, De agri cultura)

(133) U to je doba bio običaj da članovi Kongresa biračima dijele besplatno sjeme.

(134) Frances Quarles (1592.-1644.), iz pete ekloge u The Shepard’s Oracles.

(135) Aluzija na drevni poljodjelski običaj prinošenja prvih plodova svake godine kao žrtve.

(136) Sredozemni ljetni vjetrovi.

(137) U Građanskom neposluhu.

(138) Aludira se (i) na International Order of Odd Fellows, doslovce “Međunarodni red čudaka”, tajnu bratovštinu osnovanu u Londonu u 18. stoljeću s ciljem društvenog povezivanja i uzajamne pomoći.

(139) U prijevodu: na “Brdu ugodnog zaklona”.

(140) U priči iz “Konfucijevih izreka”, koju je Thoreau priredio za jedan časopis, vojnik koji je izgubio štit tješi se mišlju da će ga drugi vojnik pronaći i upotrijebiti.

(141) Misli se na znamenite prepjeve Ilijade i Odiseje iz pera engleskog pjesnika Alexandera Popea (1688.-1744.).

(142) Iz Tibulovih Elegija, 3.11.7-8, nav. prema Latinska poezija, prev. Nikola Milićević, Zora, Zagreb, 1964., str. 80.

(143) Konfucije, Analekta, XII.

(144) John Milton, Lycidas.

(145) Ranokršćanski isposnici koji su živjeli u cenobijima, samostanskim zajednicama; no u engleskom se cenobites izgovara kao i see no bites, a to je kolokvijalizam kojim se označuju ribolovci kojima riba ne grize.

(146) Bijelo jezero.

(147) U grčkoj mitologiji izvor na planini Parnasu, posvećen muzama i Apolonu.

(148) Obzidano jezero; izgovara se približno kao i Walden Pond.

(149) Proključalog vrela.

(150) Lat. “mrežast” odnosno “pjegav”.

(151) Junak iz engleske balade koji ubija zmaja; iz pripovijesti “Zmaj iz Wantleyja” u Reliques of Ancient English Poetry (1765.) Thomasa Percyja.

(152) Financijsko središte Bostona.

(153) Thoreau se u vezi s dotičnim dvaput poigrao riječima: jednom s njegovim prezimenom, nazvavši ga skin-flint, “škrtac”, drugi put njegovim licem, koje je brazen, što može značiti i “mjedeno” (u kontekstu novčića) i “besramno, drsko”.

(154) Iz, William Drummond of Hawthornden (1585.-1649.), “Icarus”.

(155) Aluzija na engleski Lake Country u kojemu su nadahnuće crpili romantički pjesnici poput Wordswortha i Coleridgea.

(156) Perz. “planina svjetlosti”, golemi i čuveni, 106-karatni dijamant pronađen u Indiji, koji danas tvori dio zbirke britanskih krunskih dragulja.

(157) U skandinavskoj mitologiji dvorac boga Odina i prebivalište junaka palih u boju.

(158) V. Benvenuto Cellini, Moj život, preveo Tin Ujević, Matica hrvatska, Zagreb, 1951., 26. poglavlje.

(159) Ellery Channing, “Baker Farm”; u nastavku isto.

(160) Krilca na gležnjevima ili sandalama antičkih bogova.

(161) V. Marko 1,17: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!”

(162) Geoffrey Chaucer, Canterburyjske priče, prev. Luko Paljetak, Znanje, Zagreb, 1986., iz Proslova. Stihove zapravo izgovara redovnik.

(163) Indijansko pleme na sjeveroistoku Sjedinjenih Država.

(164) Iz Uvoda u entomologiju (1846.) Williama Kirbyja i Williama Spencea.

(165) Konfucije, Veliki nauk, VII.

(166) V. Matej 15, 11.

(167) Ili Meng-ce, kineski mislilac iz 3. stoljeća pr. Kr.

(168) Iz pjesme “To Sir Edward Herbert at Julyers” engleskog pjesnika Johna Donnea (1571.-1631.).

(169) Riječ je o već spomenutom Elleryju Channingu mlađem. On je u dijalogu koji slijedi “Pjesnik”, a Thoreau “Pustinjak”.

(170) Ili Bidpai, pretpostavljeni autor zbirke bajki na sanskrtu.

(171) Louisu Agassizu (1807.-73.), rođenom Švicarcu, znanstveniku, sakupljaču i profesoru na Harvardu s kojim se Thoreau dopisivao i slao mu primjerke.

(172) Ratnici koji su se u Trojanskom ratu borili pod Ahilejem.

(173) Poprišta bitaka u Napoleonskim ratovima.

(174) Bojnik John Buttrick bio je na čelu građanskih odreda u Američkoj revoluciji, a Isaac Davis i David Hosmer jedina su dva kolonista koji su izgubili život.

(175) Jedan od značajnijih okršaja Britanaca i Amerikanaca, koji se zapravo odigrao na Breed’s Hillu, u blizini Bostona, u srpnju 1775. godine.

(176) Pariška bolnica za veterane koju je osnovao Luj XIV, kasnije Napoleonova grobnica.

(177) François Huber (1750.-1831.), švicarski entomolog.

(178) Iz Uvoda u entomologiju Kirbyja i Spencea; “Eneja Silvije” je papa Pio II (1405.-64.), Eugenije IV bio je papa od 1431. do 1447., a Olaf Veliki (1490.-1558.) nadbiskup u Uppsali i švedski povjesničar.

(179) James Knox Polk, jedanaesti predsjednik SAD-a.

(180) Godine 1845.

(181) Misli se na krilatoga konja Pegaza iz grčke mitologije.

(182) Izraz house-warming u izvorniku označuje ujedno proslavu useljenja u kuću, odnosno stari običaj u nas još zvan i naselje.

(183) Elleryja Channinga.

(184) De agri cultura 3,2.

(185) Vulkan je starorimski bog vatre, a Terminus bog međâ.

(186) Iz Zapažanja o šumskom krajobrazu engleskog prirodoslovca Williama Gilpina (1724.-1804.).

(187) Iz djela Sjevernoameričke šume francuskog prirodoslovca Françoisa Michauxa (1770.-1855.).

(188) Likovi iz istoimene pjesme Williama Wordswortha u kojoj Goody proklinje Harryja jer ovaj odbija njezin ogrjev.

(189) Iz pjesme “The Wood-Fire” Ellen Sturgis Hooper (1812.-1848.)

(190) “Ne Utički, nego Konkordski” Marko Porcije Katon Mlađi (95.-46. pr. Kr.) bio je poznat i kao Katon Utički jer je umro u Utici.

(191) Rimski vojskovođa koji je porazio Hanibala.

(192) William Davenant (1606.-1668.), engleski pjesnik i autor djela Gondibert: junački spjev.

(193) Riječ je o Djelima engleskih pjesnika od Chaucera do Cowpera Alexandera Chalmersa, objavljenim u Londonu 1810. godine u 21 svesku.

(194) Pleme što ga je Julije Cezar porazio u Flandriji 57. pr. Kr.

(195)Igra riječima: prezime dotičnika izgovara se približno kao coil, “smotak, zavoj”, ali i “nevolja, muka, pometnja”.

(196) Propovjednik 12,6: “Prije nego se prekine srebrna vrpca i zlatna se svjetiljka razbije i razlupa se vrč na izvoru i slomi točak na bunaru…”

(197) John Milton, Izgubljeni raj, II, 560.

(198) Ellery Channing.

(199) Riječ je o Amosu Bronsonu Alcottu (1799.-1888.), odgojitelju, transcendentalistu, ocu spisateljice Louise May Alcott. U mladosti je bio preprodavač, otuda aluzija u nastavku.

(200) Iz Života i smrti kardinala Thomasa Wolseyja (1599.) Thomasa Storera.

(201) Naslovni lik iz romana Waltera Scotta Stari smrtnik (1816.).

(202) Ralph Waldo Emerson (1803.-82.), mislilac na čelu kruga tzv. transcendentalista, blizak Thoreauov prijatelj i autor predgovora ovoj knjizi.

(203) Dio Atlantskog oceana između Grenlanda i Baffinovog otoka.

(204) Lat. urođenički jezik.

(205) How der do, od How do you do? — “Kako ste?”

(206) Još jedna igra riječima: u izvorniku se discord (nesuglasje, disonanca u glazbenom i inom smislu) i concord (sklad, suglasje, harmonija) dovode u vezu s imenom gradića odnosno kraja koji tvori okvir radnje.

(207) Mitski lovac kojega je gnjevna Artemida pretvorila u jelena pa su ga usmrtili vlastiti psi.

(208) Po britanskom generalu u Ratu za neovisnost Johnu Burgoyneu (1722.-1792.).

(209) “Silan lovac” iz Postanka 10,9.

(210) Iz već spomenute Harivamse.

(211) Pripadnici reformatorskog pokreta osnovanog u Francuskoj u 12. st.

(212) John Milton, Izgubljeni raj, VII, 288-90.

(213) Ahilej je bio rođen u Tesaliji, gorskom kraju uz obalu.

(214) Lat. čvrsto tlo, kopno.

(215) V. La Fontaineove Basne, IV, 22, i Matej 13.

(216) Već spomenuti Kartažanin Hanon proslavio se oplovivši najzapadniju točku Afrike; Ternate i Tidore su otoci u Molucima.

(217) U engl. riječi za list, leaf.

(218) Palm na engleskom znači “palma”, ali i dlan.

(219) Višestruka igra riječi: labor je na latinskom “rad”; glagole lap (“stršati” ili pak “zapljuskivati”) i lapse (“propadati”, “spuštati se”) Thoreau morfološkietimološki povezuje sa stalno prisutnim lobe, lobus, režanj, resa.

(220) Skandinavski bog gromovnik, čije se ime u engleskom izgovara jednako kao thaw, “topljenje”.

(221) Varon, Rerum rusticarum, 2, 2.14. Slijedi slobodan Thoreauov prijevod.

(222) Vrsta slatkovodne ribe.

(223) Drozd selac.

(224) Publije Ovidije Nason, Metamorfoze, I, 61-62, 78-81, prev. Tomislav Maretić, Dereta, Beograd, 1991.

(225) V. Matej 25,21.

(226) Mencije, Djela, VI, 1.

(227) Metamorfoze, 89-96, 107-108.

(228) Engl. sokol lovac.

(229) Parafraza Prve poslanice Korinćanima 15,55.

(230) Iz pjesme “To My Honoured Friend Sir Ed. P. Knight” Williama Habingtona (1605.-1654.).

(231) Prolaz koji povezuje Atlantski i Tihi ocean; naposljetku ga je, 1906. godine, otkrio Roald Amundsen.

(232) John Franklin (1786.-1847.), engleski istraživač koji je nestao prilikom jedne ekspedicije.

(233) Henry Grinnell (1799.-1874.), Amerikanac koji je pokušao naći Franklina.

(234) Mungo Park (1771.-1806.), škotski istraživač Afrike; Meriwether Lewis (1774.-1809.) i William Clark (1770.-1838.) poveli su američku ekspediciju u područje Louisiane; Martin Frobisher (1535?-1594.), engleski istraživač.

(235) Riječ je o američkom istraživanju Antarktika i Tihog oceana iz 1838. godine.

(236) Iz pjesme “Starac iz Verone” četvrtostoljetnoga latinskog pjesnika Klaudijana. Thoreau u svome prijevodu zamjenjuje Iberce (Iberos) Australcima, a život (vitae) Bogom.

(237) Aluzija na knjigu Ljudske rase (1851.) Charlesa Pickeringa u kojoj se navode podaci o mačkama na Zanzibaru.

(238) John Symmes objavio je 1818. brošuru u kojoj je teoretizirao o tome kako je Zemlja iznutra šuplja i nastanjiva.

(239) Grof de Mirabeau (1749.-91.), francuski revolucionar.

(240) Thoreau lomi riječ da bi joj istaknuo etimologiju: extra (izvan) i vagare (lutati); otuda je ekstravagancija doslovce “odlutalost”.

(241) Iz Histoire de la Littérature Hindoui Garcina de Tassyja; Kabir je indijski mistik iz 15. stoljeća.

(242) Godine 1845. Irsku je pogodila “kasna snijet” upropastivši urod krumpira o kojemu je ovisila irska ekonomija te uzrokovavši glad i masovno iseljavanje u Sjedinjene Države.

(243) V. Propovjednik 9,4.

(244) Konfucije, Analekta IX, 25.

(245) Iz soneta “To Night” Josepha Blanca Whitea (1885.-1841.).

(246) Lat. zvonjava.

(247) Mameluci su bili egipatska garda, pobijena u pokolju 1811. godine. Tom se prilikom spasio samo jedan beg koji je sa zida skočio na konja.

(248) Daniel Webster (1782.-1852.), čuveni govornik i senator iz Massachusettsa; Thoreau je smatrao da je iznevjerio abolicionizam podupirući Sporazum iz 1850. godine.

(249) Kinezi su slovili kao samodopadna i uzdržana čeljad.

(250) Seven-years’ itch američki je kolokvijalizam koji označuje nešto što smeta ili traje predugo, a spomenuti skakavac pripada vrsti koja živi na sjeveru Sjedinjenih Država i sedamnaest godina provodi pod zemljom kao ličinka, a zatim izlazi kao odrastao kukac i živi tek nekoliko tjedana.

(251) Uobičajeno ime za Engleza odnosno Amerikanca.