Jazz, afrička vuna | Milko Valent

2.

 

pitala sam u Delfima onu rupu:
postoji li ljubav do smrti?
rekla je da je u gradovima
to jedva moguće, a ako da
onda samo u dva slučaja.
prvi: ako ljubavnici brzo
pa i najbrže
istovremeno umru.
drugi: ako sretneš plesača.
uz još jedan temeljni uvjet:
da si i ti plesačica, naravno.
zahvalila sam se i otišla iz Grčke.
zanijemila sam. pokušavam plesati.