Filmske vrste i rodovi
3
Nikica Gilić

Filmske vrste i rodovi

[teorija]

drugo, izmijenjeno izdanje

knjiga je objavljena uz financijsku potporu grada zagreba i ministarstva kulture republike hrvatske

Otvori
Čitanja 42827
Preuzimanja 34266
Ukupno 77042
Preuzmi
DPKM preporuča korištenje aplikacije Moon+ Reader za čitanje knjiga u EPUB formatu.

Rodovske i žanrovske klasifikacije ili genološke tipologije pripadaju među zahtjevnije zadaće u području humanističkih znanosti. Svaka se takva klasifikacija susreće s nizom problema: definiranja razina klasifikacije, određivanja naziva te primjene kategorija na konkretne primjere. Najveći problem bilo koje klasifikacije predstavlja raznolikost konkretnih primjera. Do koje se mjere radi o zahtjevnom zadatku svjedoči i to da su pokušaji primjene klasifikacijskih sustava na konkretne primjere mnogo rjeđi u odnosu na rasprave u kojima se analiziraju nedostaci klasifikacija. U domaćoj znanstvenoj i stručnoj produkciji naslovi poput Gilićevih Filmskih vrsta i rodova izrazito su malobrojni, i to ne samo u području filmologije, nego i u znanosti o književnosti koja u tom pogledu ima prednost duže tradicije. Zbog toga se može reći da Filmske vrste i rodovi Nikice Gilića popunjavaju važnu prazninu u domaćoj znanstvenoj produkciji.