Pavlek, Melita
<     >

Melita Pavlek

Nakon završenog studija dizajna završila je i studij novinarstva, kao i poslijediplomski studij Lokalne demokracije i razvoja na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radila je kao suradnica u marketinškim timovima te udrugama civilnog društva, a više od 15 godina honorarni je suradnik lokalnih radijskih postaja i tjednika. Dodatno se usavršavala u Londonskoj školi za odnose s javnošću, a radi na mjestu voditelja ureda.

Odnosima s javnošću bavi se više od sedam 15  s naglaskom na PR u institucijama i udrugama. Organizirala je i brojne panele, okrugle stolove i seminare vezane uz komuniciranje društvenim mrežama, politički marketing i protokol. U stručnom smislu najviše je posvećena odnosima s javnošću u lokalnim zajednicama, utjecajem građanskih inicijativa na donošenje i oblikovanje politika kao i poticanju obrazovanja za aktivno participiranje u demokraciji. Vođena tim ciljevima objavila je i rad o socijalnom kapitalu u Hrvatskoj na primjeru istraživanja provedenom u Koprivnici. Suautorica je priručnika „KOMUNIKACIJA od A do Uprava“ te kreatorica brenda Sedmo čulo.

Knjige

Sise i salama [NEDOSTUPNO ZBOG ISTEKA IZDAVAČKIH PRAVA]Špicom po špici [NEDOSTUPNO ZBOG ISTEKA IZDAVAČKIH PRAVA]