Turković, Hrvoje
<     >

Hrvoje Turković

Rođen 1943. u Zagrebu. Diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1972), magistrirao iz filmskih studija na New York Universityju kao Fulbrightov stipendista (1976), a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao filmskoteorijskom tezom (1991). Od 1965. djeluje kao kritičar i esejista, urednik u više časopisa (najdulje u Hrvatskom filmskom ljetopisu, od njegovog osnutka 1995. godine), a od 1977. do 2009., kad je umirovljen, bio je zaposlen na Akademiji dramske umjetnosti, povremeno predajući i na drugim studijima. Bio je polazni voditelj Multimedijalnog centra Studentskog centra (1976-1977), polazni predsjednik Hrvatskog društva filmskih kritičara (1992-1994) te predsjednik Hrvatskog filmskog saveza (1998-2015). Bio je urednik i suradnik za filmsku teoriju u Filmskoj enciklopediji 1-2 (1985/1990), suradnik u Filmskom leksikonu (2003.), urednik je Filmskog enciklopedijskog rječnika (u radu). Objavio je preko 700 članaka o filmu, televiziji i kulturnim problemima u novinama, časopisima, katalozima, na radiju, u zbornicima i autorskim knjigama, te više knjiga (usp. bibliografiju).

Knjige: Filmska opredjeljenja (1985, 2012); Metafilmologija, strukturalizam, semiotika : metodološke rasprave (1986, 2012); Razumijevanje filma : ogledi iz teorije filma (1988, 2012); Teorija filma (1994, 2000, 2012); Umijeće filma : esejistički uvod u film i filmologiju (1996); Suvremeni film : djela i stvaratelji, trendovi i tradicije (1999); Razumijevanje perspektive : teorija likovnog razabiranja (2002); Hrvatska kinematografija 1991-2002 (u koautorstvu s Vjekoslavom Majcenom, 2003); Film: zabava, žanr, stil : rasprave (2005); Narav televizije : ogledi (2008); Retoričke regulacije : stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja (2008); Nacrt filmske genologije (2010); Život izmišljotina : ogledi o animiranom filmu (2012); Politikom po kulturi : polemike 1968-2002 (2016).