Đukić, Sanjin
<     >

Sanjin Đukić

Rođen 1977. u Zagrebu. Poeziju objavljivao u Quorumu i Vijencu.

Objavio: Zadnji je prvi (pjesme, 2003) i Radost (pjesme, 2004).