Kukavica, Sebastian Antonio
Fotografija: Nikola Kuprešanin
<     >

Sebastian Antonio Kukavica

Rođen 1992. u Rijeci. Diplomirao politologiju na Sveučilištu u Zagrebu i društvene znanosti na Sveučilištu u Siegenu. Studirao globalne studije na Sveučilištu u Leipzigu te kulturalne studije na Sveučilištu u Coimbri. Trenutačno studira južnoeuropske studije na Sveučilištu u Glasgowu i Sveučilištu u Ateni te komparativnu književnost na Sveučilištu u Zagrebu.

Objavio: Ponoćni zaziv muze (roman, 2012), Prepeličji palindrom (roman, 2013), Aleatorika disanja (poezija, 2015), nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe (poezija, 2016), na samrti, čovjek slon preživjelima prepričava povijest zapadne civilizacije: antimodernizam i pjesma u prozi (poezija, 2017), Uganda (roman, 2020).