Četvrti Put i ezoterijsko kršćanstvo : uvod u učenje G. I. Gurđijeva | Rebecca Nottingham

3. PREDAVANJE

 

TERMINOLOGIJA RADA

 

1. San

Rad govori da svako ljudsko biće hoda uokolo u svakodnevnom životu u tako subjektivnom stanju uma, na tako niskoj razini svijesti, da se može usporediti sa stanjem nesvijesti, intenzivno nestvarnim poput stanja stvarnog sna. Ovo stanje Sna odnosi se na cijelo čovječanstvo i na svaku osobu. Rad podučava sustav Buđenja iz Sna.

Ovo stanje Sna, koje se odnosi na psihološke uvjete svake osobe, naziva se i Drugim ili Budnim Stanjem. U tom automatski funkcionirajućem modusu vi sudjelujete u svijetu, u svome životu, reagirajući na sve u skladu s oblikom vaše psihologije. Vjerujete da vi jeste osobnost i da su vaša subjektivna mišljenja, stavovi i vjerovanja ispravni i istiniti. Stoga ulažete sebe, dajete svoj identitet svakoj reakciji koju imate, ostajući nesvjesni toga da mehanički odgovarate na podražaje.

 

2. Razine svijesti

Rad uči da postoje različite razine Svijesti, počevši od stanja doslovnog fizičkog sna koje se naziva Prvim Stanjem, preko Budnog Stanja življenja svakodnevnog života, koje se u Radu naziva San ili Drugo Stanje, pa sve do potpuno razvijene svijesti čija je značajka trajno jedinstvo.

Kaže se da svatko živi svoj život u Prvom i Drugom Stanju, ali i da su druge razine također dostupne. U konačnici se sve svodi na izbor na kojoj razini želite živjeti i izraziti se – kojim ste se utjecajima izabrali izložiti.

Potpuno razvijenu svijest u osobi, što znači psihološki evoluiranu, karakteriziraju Jedinstvo i Čistoća u njenom Biću. Biće izražava svoju jedinstvenost pročišćeno, živeći u trajnom stanju duhovnog razvoja, skromno i samotranscendentno, i prijemčivo za božanske utjecaje.

Rad je metodologija za podizanje razine svijesti, hotimično. Zato je nazvan samo-evolucija.

 

3. Moguća psihološka evolucija

Rad ustrajava na tome da osoba može hotimično podići razinu Svijesti kroz ideje, prakse i vježbe sadržane u psiho-transformacijskom učenju Četvrtog Puta.

Budući da postoje različite razine svijesti, moguć je i prelazak s jedne razine na drugu. Moguć je razvoj. Razvoj znači evoluciju.

Ovaj razvoj ne odvija se automatski ili mehanički u životu. On od individue zahtijeva hotimične i posebne napore. Razvoj se očituje kao trajna promjena k novoj razini Bića, novoj kvaliteti karaktera, novoj dubini razumijevanja, novoj emocionalnoj perspektivi.

Naziva se samo-evolucija jer se razvoj gradi na vlastitim iskrenim naporima. Trebate znati što činite u Radu i koji vam je cilj. Onda možete obavljati Rad voljno, što je od suštinskog značaja, svjesni i posvećeni svome cilju. Prema tome, vaši Radni napori izgradit će nešto novo u vama. Stvarna promjena je moguća. Zapamtite da je smjer evolucije prema gore.

Sustav uči da svako ljudsko biće dolazi na svijet s osobitom vrstom suštinske prirode koja je jedinstvena svakoj individui. Suštinska priroda sudjeluje u svome okružju, a osobnost je produkt podložan mnogim varijablama. Rezultat – Stečena Osobnost – u Radu se naziva prvom edukacijom. To je nužni razvoj sa svrhom stvaranja načina za odgovornu interakciju sa životom. To je druga razina Svijesti, i ne znači kraj potencijalnog razvoja, ali je najdalje dokle će većina stići.

Rad se ponekad naziva drugom edukacijom. On se može učvrstiti jedino u osobi koja ima razvijenu Stečenu Osobnost. To se zove Dobri Domaćin, što jednostavno znači biti odgovorna osoba u svom životu, prema sebi i prema svijetu. Takva osoba može se koristiti Radom, drugom edukacijom, kako bi rekonstruirala autentično Biće, vjerno svojoj suštinskoj prirodi. Možete izgraditi psihološku strukturu koja će vas uzdići iznad mehaničke, reaktivne razine Svijesti. Izgradnja ove strukture kroz osobne napore u bavljenju Radom odvest će vas do nove razine Svijesti i rasta Bića, što je psihološka evolucija moguća za ljudsku vrstu.

 

4. Buđenje

Buđenje znači povišenje razine svijesti od automatske, reaktivno-mehaničke do one više razine svjesnosti koja je moguća unutar vas. Znači promjenu od osobe motivirane sebičnim interesom k samotranscendentnoj svjesnoj osobi s evoluiranom razinom Bića. Znači stvarnu promjenu u prirodi ljudskog bića. To se ne “događa” samo tako. Svaka osoba mora stvoriti tu promjenu kroz osobite prakse Rada i ustrajne napore tijekom dugog vremenskog razdoblja.

 

5. Pravo Ja

Samosviješću se budi Pravo Ja. To je onaj kojeg se sjećate u činu punog Pamćenja Sebe. Svatko unutar sebe posjeduje Pravo Ja. Ono je istina vašeg Bića, ali ostaje neaktivno i nemoćno iza Stečene Osobnosti. Tijekom procesa Rada, kad eliminirate Pogrešni Rad u Stečenoj Osobnosti, raste prisutnost Pravog Ja. Samopromatranje stoji pred Pravim Ja i informira ga tijekom razvoja. Rast Pravog ja izravno je povezano i s pojavom Zakopane Svijesti. Samopromatranje informira Pravo Ja, Savjest ga oblikuje, a Istinska Osobnost izražava.

 

6. Istinska Osobnost

Pravo Ja izraženo je Istinskom Osobnošću koja je vaše pročišćeno Stvarno Sebstvo. Istinska Osobnost je autentična, ugodna, fleksibilna i bavi se Vanjskom Konsideracijom. Istinska Osobnost iskazuje poniznost. Vaše osobno žrtvovanje mehaničkog sebičnog interesa stvara prostor gdje se Svijest i Biće mogu transformirati i otkriti istinsku Osobnost.

 

7. Savjest

Rad kaže da postoje dvije vrste Savjesti – Stečena Savjest i Prava Savjest. Stečena Savjest različita je u raznim kulturama, prostorima i vremenima, i u individuama. Činjenica da se mijenja znači da nije objektivna, niti je izraz Jedinstvene Savjesti. Ono što se u jednoj kulturi ili eri čini razlogom za ponos, u drugoj može biti uzrok srama. Nicoll: “Stečena Savjest temelji se na samoljublju, a samoljublje se temelji na strahu.”

Svatko posjeduje Pravu Savjest, ali ona je zakopana i slaba i jedva čujna. Prava Savjest u svakome je ista i oni koji su je razvili razumiju jedni druge jer razumiju iste stvari kroz prosvjetljenje Savjesti. Nicoll: “Rast svijesti i rast Savjesti nužno moraju ići ruku pod ruku.”

Rad uči da Prava Savjest nema dovoljno snage za akciju. Proces pročišćenja Emocionalnog Centra, što je osnovni posao u Radu, otkriva viši stupanj Savjesti. Vaša Savjest raste u Radu kroz Razumijevanje i učinke pročišćenja. Ona se razvija u skladu sa Sviješću i razinom Bića. Savjest je povezana s duhovnim usmjerenjem, ona prepoznaje Istinu i Dobro i pomaže oblikovati Pravo Ja. Ona je aktivna pri rasuđivanju i biranju samotranscendencije.

 

8. Biće

Grubo govoreći, Biće je kvaliteta vašeg karaktera. Vaša razina Bića izraz je prirode vaše psihologije. Biće je mehaničko i u različitim stupnjevima prisutno u svakoj osobi. Ono se može razviti, i zapravo se mora razviti u Radu zajedno sa Sviješću, inače proces neće imati ispravan rezultat. Ne možete imati višu razinu Svijesti koja je pročišćena od negativnosti i sebičnosti, a istodobno održavati razinu djelovanja u svijetu koja ne izražava promjenu u Biću. Priroda vašeg karaktera – Biće – mora biti transformirana u skladu s višom razinom, ili Svijest ostaje teoretska, bez moći i snage. U Radu, Biće jest Dobro.

 

9. Podijeljena pažnja

Da bi prakticirali najvažniju vježbu u Radu, Samopromatranje, prvo morate naučiti podijeliti pažnju, ili prije da možete podijeliti pažnju. Ideja o gledanju stabla i gledanja sebe kako gledamo stablo samo je dio jednadžbe. Morate uvidjeti da je vaša pažnja stalno zaokupljena, krećući se s jednog događaja na drugi. Bili vi aktivni u svijetu ili ne, vaša pažnja je zaokupljena stalnim tijekom reakcija na život. Vaše misli, osjećaji, riječi, akcije, stavovi, mišljenja, sviđanja i nesviđanja, raspoloženja ili stanja uvijek usmjeravaju svu vašu pažnju u jednom pravcu – projekciji svih ovih stvari u vaš život. To projiciranje ima energiju, a ona sva teče prema van, poput 24-satne radio-stanice koja emitira stalnu buku.

Kada podijeljenu pažnju koristite za prakticiranje Samopromatranja, možete stvoriti unutarnju promatračnicu s koje možete vidjeti svu tu “buku”. Možete promatrati i svoje akcije u životu i pozadinske osjećaje i motive. Podjela Pažnje na ovaj način zahtijeva Svjesni napor. Morate napraviti Svjesni napor i koristiti hotimičnost u Podjeli Pažnje kako bi stvorili promatračnicu za Promatračko Ja. Puko učenje vježbe Podjele Pažnje ne vodi nikamo sve dok tu podjelu ne koristite za Samopromatranje, dijeleći sebe na promatrajuću i promatranu stranu.

 

10. Samopromatranje

Praksa Samopromatranja je najosnovija vježba u Radu. Ne možete poznavati sebe ukoliko se ne promatrate. Znanje o sebi u smislu Rada suštinsko je za promjenu i razvoj.

Jednom kada budete mogli podijeliti svoju pažnju tako da dobijete novu promatračnicu uz vašu uobičajenu svijest, i kada s te nove psihološke pozicije možete vidjeti sebstvo kako djeluje u svijetu, kao i svoje psihološke okolnosti, to znači da ste počeli. To je nešto poput učenja da istodobno gladite glavu i trljate trbuščić, psihološki govoreći. Zahtijeva pažnju, praksu i usklađivanje.

Promatranje vršite s nove promatračnice koju morate napraviti unutar sebe, s koje možete vidjeti sve vaše ponašanje i psihologiju koja ga stvara. Nicoll: “Najprije morate pokušati vidjeti sve unutar sebe u danom trenutku. Emocionalno stanje, misli, senzacije, namjere, držanje tijela, pokrete, ton glasa, izraze lica, itd.”

Ta promatračnica ili nova perspektiva zove se Promatračko Ja. Ono je usmjereno na vašu psihologiju i unosi svjetlo Budnosti u psihološku mehaniku koja je funkcionirala u mraku.

Prakticiranje Samopromatranja tijekom vremena mora biti sve rafiniranije. Još važnije, morate naučiti kako ga prakticirati, a da ne postanete negativni oko onoga što promatrate u sebi. To ne znači ne raspoznavati što je dobro, a što loše. To znači ne uplesti se u emocionalnu reakciju na ono što promatrate. Ako to učinite, izgubili ste perspektivu i zapeli u emocionalnom stanju koje će omesti vaš napredak i sposobnost jasnog viđenja.

Iskrenost, sposobnost da se bude pošten prema sebi i usredotočenost nužni su za ispravno prakticiranje Samopromatranja. Da bi promijenili ono što je loše morate biti u stanju to vidjeti, i to morate unaprijed prihvatiti. Ako ostanete neprosvijetljeni oko nečega unutar vas što vas sprječava u razvoju, opet ste zapeli i ne možete se promijeniti. Dakle, morate biti voljni promatrati sve što je u vama. Samopromatranje morate prakticirati često, marljivo, ustrajno, iskreno i nekritički.

 

11. Verifikacija

Jedno od prvih načela Rada jest “sve provjeri za sebe”. Trebate imati otvoreni um kako bi shvatili ideje Rada, ali od vas se ne traži da prihvatite bilo što što ne možete verificirati. To, naravno, znači da morate OBAVLJATI Rad. Rezultat će vam dati Verifikaciju. Verifikacija je iskustveno razumijevanje koje živi u vašoj Radnoj memoriji i daje joj smisao.

 

12. Pamćenje Sebe

Od svih praksi Rada, Pamćenje Sebe najčešće se pogrešno razumije i prakticira. Jedan od razloga je što Pamćenje Sebe ima mnogo stupnjeva i oblika. Davanje sebi Prvog Svjesnog Šoka jest oblik Pamćenja Sebe, kao što je to i pamćenje ideja Rada i pamćenje svog Cilja. Prakse Samopromatranja i bivanja prisutnim također su niži oblici prakticiranja Pamćenja Sebe, jer one dovode Rad do točke primanja utisaka i nose okus Pravog Ja.

Pamćenje Sebe jest poduzimanje napora da se prisjetimo što je naše suštinsko Biće, naše Pravo Ja, unutar konteksta Razmjera i Relativnosti. To je paradoksalno iskustvo jer osjećate svoju ništavnost i svoju jedinstvenost, a također se osjećate povezanima sa cijelim Stvaranjem, kao integralni dio svega što jest. U potpunom stanju Pamćenja Sebe, Pravo Ja je onaj “tko” je prisutan.

Vi možete dosegnuti to više stanje svijesti Pamćenja Sebe, i ponekad dodirnuti ono za čime ste posegnuli, ali samo na trenutak. Tako možete saznati i verificirati da više stanje unutar vas postoji. Svojim osobnim Radom možete razviti sposobnost da se sjetite sebe u punom smislu i postanete Pravo Ja.

 

13. Negativne Emocije

Jedno od najširih područja proučavanja u Radu jest priroda i aktivnost Negativnih Emocija. Puno je dobrih razloga za započinjanje prakse Samopromatranja opservacijom Negativnih Emocija. One imaju snažnu, prepoznatljivu energiju i kvalitetu, one su dominantne, povlače vas okolo i rasipaju vašu energiju, ometaju svjesni razvoj sidreći vas na najnižoj razini svijesti. One i lažu.

Sljedeći dobar razlog za započinjanje opservacijom Negativnih Emocija je taj što Rad od vas već na početku traži da prestanete izražavati sve svoje Negativne Emocije. Čineći tako, naučit ćete mnogo dubokih istina o sebi. Prvo ćete morati primijetiti svoje Negativne Emocije, nakon što naučite što promatrati. Otkrit ćete da je to vrlo lako. Bit ćete šokirani uvidjevši koliko puno negativnih Emocija nosite u sebi, kako one dominiraju vašim životom i zagađuju ga. Zatim ćete otkriti, na svoj užas, da se tek jedva i samo ponekad možete suzdržati da ih ne izrazite. Vidjet ćete kako se Negativne Emocije pojavljuju protiv vaše volje i namjere, kako vas brzo pometu i kako opravdavate njihovo postojanje. To je velika unutarnja borba, i trebat će puno vremena i razvoja prije nego što ih uspijete transcendirati umjesto da ih samo pokušavate potisnuti.

Ovo su neke od Negativnih Emocija koje Rad traži da ih promatrate: zlovolja, kriticizam, samosažaljenje, nestrpljenje, zlonamjernost, osvetoljubivost, frustracija, prigovaranje, osjećaj ugroženosti, razdražljivost, zavist, žalost, uznemirenost, dosada, depresija, bijes, samozadovoljnost, indignacija, beznađe, sram, nervoza, melankolija, nesigurnost, zbunjenost, nezadovoljstvo, i još mnoge.

Svaka od njih se tijekom promatranja istražuje. One se proučavaju, radi se protiv njih i eliminira ih se. Primjerice, ako uvidite da ste zlovoljni, istražite zašto. Ako je odgovor “zato što me – nešto – čini zlovoljnim”, onda promatrate u pogrešnom smjeru. Izvor negativnosti nije izvan vas. Vaše Negativne Emocije su UVIJEK vaša vlastita odgovornost. U stvarnosti vas vanjske okolnosti ne mogu UČINITI negativnima. Uvijek postoji drukčiji način. Rastom u Radu postajete sposobni izabrati da ne budete negativni. Promatranjem ćete uvidjeti da ste Negativni zato što okolnosti ne odgovaraju vašim prohtjevima. U Radu ćete naučiti kako se riješiti svojih prohtjeva, a ne kako stvoriti okolnosti koje će im udovoljiti. Radeći protiv Negativnih Emocija naučit ćete prihvatiti da niste zadovoljni. To stanje prihvaćanja rješava vas vezanosti za nezadovoljstvo zbog neispunjenja prohtjeva. Većina Negativnih Emocija proizlaze iz nezadovoljstva. Proučavajući ih, otkrit ćete da je nezadovoljstvo produkt imanja prohtjeva koji nisu ispunjeni. Vidjet ćete da se iza vaših prohtjeva krije skup sebičnih interesa i pogrešnih pretpostavki.

Rad će vam reći da promatrate svoje negativne Emocije i identificirate ih. Potom morate zaći iza njih kako bi u vašoj psihologiji otkrili mjesto odakle potječu. Ove dvije stvari možete napraviti jedino putem prakse Samopromatranja. Kroz tu praksu uvidjet ćete da, primjerice, emocije sumnjičavosti, ljubomore i nesigurnosti nastaju iz straha. Iako su emocije vrlo stvarne i potrebe se čine vrlo jakima, sve su one nastale iz sebičnog interesa – vi želite, vi trebate, vi osjećate, vi ne želite, itd.

Rad vas uči da transcendirate sebični interes; posljedično, Negativne Emocije nemaju izvora i prestaju postojati. Oslobađanje od Negativnih Emocija je proces pročišćenja nužan za razvoj prema Višoj Svijesti kroz Rad. Negativnost koristi i rasipa vašu ograničenu energiju i pažnju, i ometa vaš put. Dok ste u negativnom stanju praktički ste odsječeni od viših emocija, psihološkog prostora za kojim težite. Negativne Emocije su najniža razina Svijesti u akciji, najmehaničkija razina. Da bi stekli Svijest ili podigli razinu Bića morate biti pročišćeni od Negativnih Emocija.

 

14. Mehaničnost

Prema Radu, sve što se događa na Zemlji odvija se mehanički, diktirano od strane kozmičkih zakona koji se ne mogu verificirati. Međutim, mehaničnost se lako može verificirati i može se Raditi s njom.

Negativne Emocije su najmehaničkija razina funkcioniranja u ljudskom biću, a to se može verificirati njihovim promatranjem. Negativnost je vrlo lako promatrati. Dovoljno je vidjeti kako neki događaj čini da zauzvrat osjećate negativne emocije, opetovano (primjerice, vožnja autoputom uvijek vas čini tjeskobnima), kako bi verificirali da su Negativne Emocije i stanja mehaničke reakcije. Primijetit ćete da postajete ljuti ako osjetite da se prema vama ne postupa dovoljno dobro i da vas se ogovara, ili ćete čuti sebe kako lažete ili se pretvarate, ili prigovarate, preuveličavate, kritizirate ili klevetate, itd. Primijetit ćete kako uvođenje negativne teme u razgovor, o lošem vremenu, zdravlju, djeci, šefovima, liječnicima, itd. – stvara energiju i kako se svatko pridružuje opisivanjem svojih iskustava, trenutno stvarajući divlji oganj negativne energije. Ta opservacija potvrđuje da su Negativne Emocije zarazne.

Svatko funkcionira prema vlastitom programu. Svatko traži zadovoljstvo, pažnju, uvažavanje i prihvaćanje. Svatko postaje negativan kad trpi, kad ne može dobiti što želi. I sve je to mehanički, tj. pripada najnižoj razini svijesti, reagiranju na podražaje bez svijesti. Sve emocije u Stečenoj Osobnosti su mehaničke reakcije. To se odnosi na sve ljude, kao i na cjelokupno čovječanstvo.

 

15. Stečena Osobnost

U četvrtom Putu se konvencionalno koristi pojam Lažna Osobnost. Nema neslaganja oko točnosti pojma “lažna”, ako ne uključuje optužbu. Međutim, pojam STEČENA Osobnost je puno precizniji i informativniji, bez implikacije optužbe. U svakom slučaju, Stečena Osobnost je neupitno lažna.

Rad uči da je svaka osoba rođena u ovaj svijet s unutarnjom prirodom i jedinstvenim bićem, a isto tako i sa svrhom. To se naziva Suština, to je u stvari “tko” vašeg Bića. No, budući da ste kao dijete također i prazna ploča, takoreći, vaše iskustvo najvećim dijelom oblikuje vašu Osobnost. Kako vaša Suština dolazi u interakciju s iskustvima postojanja, tako se priroda vaše osobnosti postupno stječe i oblikuje. To je nužno za normalni razvoj. Ali, to je ograničena razina razvoja. Potencijalna razina višeg Sebstva je dostupna. Rad vas uči kako razviti potencijalno više Sebstvo.

U ustroju Stečene Osobnosti stavovi i uobičajeni obrasci osjećanja, mišljenja i djelovanja stvoreni su oponašanjem i utjecajima iz okruženja. Ova vrsta ustroja osobnosti je automatska i zajednička svima, pa ipak kod svakoga jedinstvena. Ona nije stvorena s namjerom ili s vašim pristankom. Vaša Stečena Osobnost prije je rezultat svega što vam je učinjeno tijekom njenog formiranja. Na svakoj je odrasloj individui da izabere put samorazvoja, da stekne Svijest i autentičnost, integritet i samotranscendenciju, i izrazi svoje Pravo Ja u istinskoj Osobnosti.

Morate promatrati svoju Stečenu Osobnost da bi razlikovali što je lažno, a što istinsko u odnosu na Pravo Ja, vaše najviše sebstvo. U ovom procesu Rada vaša Svijest postaje aktivnija i sposobna razlikovati dobro od lošeg, ispravno od pogrešnog, istinito od lažnog, s rastućom jasnoćom.

Transformacija Stečene Osobnosti zapravo je rekonstrukcija vaše psihologije kako bi se izrazilo Pravo Ja, vaša najviša Svijest i Biće. To znači promjenu od psihologije sebičnog interesa k samotranscendentnoj psihologiji. Proces je težak jer uključuje dekonstrukciju ega, što je egu bolno. To djeluje destabilizirajuće i stoga zahtijeva veliku snagu karaktera i jaku potrebu za promjenom i razumijevanjem kako bi se raslo u Radu.

Stečena Osobnost je ono tko mislite da jeste. Ponekad se naziva i Imaginarno Ja. Određeno je vašim stavovima, mišljenjima, osjećajima, sviđanjima i nesviđanjima, oponašanjima, uobičajenim reakcijama i načinom na koji razmišljamo, osjećamo i djelujemo. Stečena Osobnost je ta koja djeluje pretežno mehanički i automatski, bez svijesti ili hotimičnosti, izbacujući reakcije (energiju) prema podražajima, u skladu s oblikovanošću vaše psihologije. U Radu se sve što je lažno, pogrešno ili negativno u Stečenoj Osobnosti proučava, radi se protiv toga i odvaja. To podrazumijeva dugoročne napore.

 

16. Imaginarno Ja

Imaginarno Ja predstavlja vaš identitet u skladu sa slikom koju imate o sebi kao osobnosti. Ako bi vas netko upitao kakva ste vi osoba, vaš bi odgovor bio opis Imaginarnog Ja. Vi možda mislite da ste dobri stari dečko, ili lojalni domoljub, ili avangardni umjetnik, intelektualac, časna i iskrena osoba, društveni aktivist, itd. Te osobine pripadaju Stečenoj Osobnosti. To niste vi.

Imaginarno Ja ima iluziju jedinstva, ali zapravo je ono stalno promjenjivo mnoštvo raznih “Ja”. Ne postoji stalno Ja koje ima kontrolu. Ali čovjek ima jedno tijelo i jedno ime, i osobnost sačinjenu od imaginarnih slika, što ga navodi da vjeruje kako je uvijek isti – taj Imaginarni Ja.

 

17. Odbojnici

Odbojnici su psihološka sredstva koja je čovjek stvorio tijekom formiranja osobnosti kako bi apsorbirao šok unutarnjih kontradiktornosti; u pogledima i riječima, u mislima i osjećajima. Oni zauzimaju mjesto prave Savjesti koju imamo kao mala djeca, kako bi nas uskladili sa stečenom Savješću. Uspenski: “Odbojnici nam olakšavaju stvari. Sprječavaju nas da vidimo što uistinu činimo i govorimo.”

Kad bi čovjek mogao vidjeti sve te strašne kontradikcije u sebi odjednom, osjećao bi se ludim. Gurđijev: “On mora ili uništiti kontradikcije, ili ih prestati vidjeti i osjećati. […] Odbojnici čovjeku pomažu da ne osjeća Savjest.”

 

18. Samoljublje

Sve u Osobnosti temelji se na samoljublju, tj. sebičnom interesu, a jedino tako i može biti. Samoljublje je utemeljeno u strahu. Temeljni nagoni motiviraju akcije koje izražavaju potrebu za moći ili kontrolom nad vašim okružjem i okolnostima. Ti nagoni proizlaze iz instinkta samoodržanja i nužni su u prvoj edukaciji.

Ako o samoljublju razmišljate kao o izvoru sebičnih motiva i znate da imate mehaničku Stečenu Osobnost, onda znate da je, neovisno o njenoj naravi, sva utemeljena na samoljublju, jer je stvorena da služi sebi. Samoljublje će vaše dobre akcije zagaditi ponosom i traženjem priznanja. To će većinu tragalaca odvesti na put koji ih uči da “razvoj” znači sposobnost da dobiju sve što žele, da manifestacija njihovih želja znači ispunjenje. Samoljublje traži pažnju pod svaku cijenu. Ono govori o sebi i mora biti u pravu, insistira da je u pravu. Samoljublje pretjeruje u hvaljenju i preuveličava svoju dobrotu pred drugima, i olako prelazi u napad. Svi ovi oblici Pogrešnog Rada izviru iz samoljublja, a bavljenjem njima kroz prakse i ideje Rada oni gube svoju moć i postupno prestaju biti motivi koji pokreću akcije vaše Osobnosti.

 

19. Imaginacija i Slike

Imaginacija, koja se može činiti benignom, ispraznom pojavom, zapravo ima ogromnu moć u vašoj psihologiji. Vaša imaginacija potpomognuta je Stečenom Osobnošću u oblikovanju Slika koje imate o sebi u umu, stvarima o sebi u koje vjerujete i imaginarne percepcije o tome što drugi misle o vama.

Istina je da je Imaginacija zapravo posve isprazna. Ona je nestvarna. Ali prevlast nad vašom psihologijom omogućuje joj da dobiva na snazi.

Rad se primarno bavi Imaginarnim Slikama koje imate o sebi kao osobi. To nije nebitna stvar. Vaše Imaginarne Slike izraz su onoga s čime ste se identificirali u Stečenoj Osobnosti i ukopane su u ono “tko” mislite da jeste.

Usmjerena, kreativna mašta nije ono o čemu je ovdje riječ. Rad govori o mehaničkoj Imaginaciji koja sudjeluje u većini Pogrešnog Rada i, posljedično, održava pogrešno funkcioniranje psihologije.

 

20. Opravdavanje

Samoopravdavanje je jedna od najmoćnijih sila koje nas drže uspavanima. To je aktivnost odbojnika. Uvijek biti ispravan znači ostati u Snu, ne mijenjajući se. Opravdavanje suptilno mijenja stvari u sjećanju, neke naglašavajući, a neke izostavljajući. Drugim riječima, laže. To je vrlo važno Stečenoj Osobnosti koja je utemeljena na samoljublju i treba vidljivo odobravanje kako bi održala Slike koje želi predstavljati.

Kad počnete promatrati Negativne Emocije, vaša će trenutna reakcija biti opravdati ih. Osjećat ćete da ste u pravu što ste negativni, prebacujući krivnju izvan vas i osjećajući se oslobođeni od odgovornosti zbog Negativnih Emocija. Ovaj Pogrešni Rad je lako prepoznatljiv, i iako je teško baviti se njime u smislu Rada, to je nešto definirano što možete promatrati i koristiti prakticirajući Rad.

 

21. Laganje

Postoji tako mnogo oblika laganja da oni sačinjavaju skoro stalno stanje laganja u psihologiji. Laganje je velika potpora Opravdavanju i uvijek je prisutno u Negativnim Emocijama. I svaki oblik neiskrenosti također je laganje. Ako preuveličavate svoje atribute kako bi ostavili dobar dojam, vi lažete. Kada se pravite da vas netko zanima ili da vam je simpatičan, ili da imate razumijevanje i znanje o nečemu, a u stvarnosti nije tako, onda lažete. Lažete o svojim mislima, osjećajima, motivima, namjerama, kretanjima, aktivnostima, zaradi, položaju, sposobnostima, uspjehu, karakteru, prirodi, interesima, ciljevima. Najviše od svega lažete sebi tko ste, vjerujući da imate svijest i jedinstvo.

Teško je razabrati laganje jer može biti vrlo suptilno i podmuklo, ali ono u psihologiji ima osobitu kvalitetu ili “okus” koji postaje prepoznatljiv. Kada tražite Istinu, postaje vrlo lako razabrati laganje, jednom kad ga počnete prepoznavati. Laganje igra ogromnu ulogu u svakom Pogrešnom Radu jer on uključuje Negativne Emocije koje uvijek lažu.

 

22. Držanje računa

Držanje računa je specifični izraz u Radu, za sve ono što vas čini neraspoloženim prema nekoj osobi ili čak životu. Kad držite račun o nekome, vaše sjećanje o toj osobi ispunjeno je svim akcijama zbog kojih joj zamjerite. Ako imate dugu vezu, u tom slučaju pamtit ćete samo ono što potvrđuje vašu zlovolju i to će vas na neki način stalno opsjedati. Pažljivo razmatranje pokazat će vam da je aktivno laganje i da je u pozadini Držanja Računa osjećaj da se prema vama nije primjereno postupalo i niste dobili ono što ste trebali. Zato vam druga osoba “duguje”. Ili, možete osjećati da vam život duguje, da nikada niste dobili prave prilike ili povoljne zaokrete, ili dostojne uvjete kakve zaslužujete. Ovo su neke od akcija Unutarnje Konsideracije.

 

23. Prigovaranje

Prigovaranje je poput pozadinske buke vaše psihologije. Jednom kad ga počnete promatrati, šokirat će vas koliko puno vremena trošite na prigovaranje, ponekad glasno, najčešće u mislima. Držanje Računa je vrsta prigovaranja. Prigovaranje je također puno laži. To je jedna iskošena, tunelska vizija, neprijatni i sebični način gledanja.

Cijelog dana ćete asocijativno prigovarati o mnogim stvarima. Možda ste dan započeli unutarnjim prigovaranjem zbog umora. Tijekom dana možete promatrati prigovaranje o svojoj fizičkoj kondiciji, prometu, poslu, šefu, supruzi, djeci, vremenu, zamoru, pretjeranom radu, nedostatku poštovanja. Možete promatrati nezadovoljstvo (koje je prigovaranje) svojim okolnostima, financijama, izgledom, položajem, imovinom, vezom, onim što imate i što nemate, kako se osjećate; pitate se jeste li zadovoljni, nagrađeni i je li vam udobno. Sve ovo također su vrste prigovaranja.

Prigovaranje je lako promatrati, ono izvire iz psihologije sebičnog interesa koja je stalno opsjednuta zadovoljstvom. To uključuje gledanje uvijek samo na negativnu stranu stvari, a pozadinska buka koja se stvara je stalni tijek Unutarnjeg Govora o vašem nezadovoljstvu životom. Jednom kad usvojite Razmjer i Relativnost i do nekog stupnja razvijete Svijest, uvidjet ćete patetičnu narav stalnog prigovaranja zbog toga što ne ide po vašemu ili nemate ono što želite, i kako nešto naoko bezazleno i opravdano može učinkovito ometati transformaciju i rast kroz Rad.

 

24. Pjevanje pjesmice

Pjevanje pjesmice je specifičan izraz u Radu, a odnosi se na grupu prigovarajućih “Ja” koji se opetuju u vašoj psihologiji i čija je priroda nešto poput “kuku meni”. Može početi iskustvom u sadašnjosti, ali to iskustvo može potaknuti grupu “Ja” koji vam stalno govore jednu te istu stvar, cijeloga života. To su vrlo poznata emocionalna stanja koja imaju spuštajuću kvalitetu. Primjer bi mogao biti: vaš alarm nije zvonio, budite se kasno i istog trenutka ste užurbani, razdraženi i počinjete misliti “Zašto je alarm poludio danas kad moram rano na posao? Zašto mi se takve stvari uvijek događaju? Izgleda da svaki put kad imam nešto važno navale problemi baš tog dana. Pomislili bi da mogu odahnuti bar jednom, i da se ne moram bakćati s dodatnom gnjavažom na važan dan. Ali ne, što se više trudim, više problema imam. Kao da me progoni loša sreća, obara me i ne mogu se iskobeljati. Ako se tako nastavi, nikad neću uspjeti. O čemu to govorim. Ionako nikad neću uspjeti. Sve je beskorisno. Ovo je smijurija. Umoran sam od pokušaja. Umoran sam od promašaja. Ne znam kako postići ono što želim i nikad neću biti sretan.”

Vrlo često te će vrste “pjesmica” biti o vašem teškom djetinjstvu ili bolnim vezama ili nezadovoljstvu zvanjem. Ali one uvijek govore istu stvar, a to je uvijek tužna pjesma o žalosnim okolnostima i vašem nesretnom životu. Lako ćete ih prepoznati jer su vam bliske. Nakon što posvetite dovoljno pažnje i saznate što te emocionalne navike izražavaju, jedini način da se nosite s njima jest prakticiranje Unutarnje Tišine u odnosu na njih.

 

25. Unutarnji Govor

Unutarnji Govor je, između ostalog, vozilo za prigovaranje, pjevanje pjesmice, držanje računa i opravdavanje. Normalno funkcioniranje vaše psihologije je da budete stalno angažirani u vanjskom ili unutarnjem govorenju, ili oboje istodobno. Teme variraju, ali monolog je vaše stalno komentiranje iskustava i osjećaja. Općenito govoreći, kvaliteta je negativna, kao u gornjem primjeru – ali ima puno načina Unutarnjeg Govora. To može biti imaginacija, mašta, sanjarenje, pa i pozitivne teme i osjećaji. Samopromatranjem ćete otkriti da se unutarnji govor stalno odvija u vama.

U Radu trebate znati što utišati i vidjeti koja je moguća stvarna percepcija prisutna. U svakom slučaju, Unutarnji Govor primarno je smetnja receptivnosti. Ako ste puni komentara, mišljenja, stavova i reakcija, kako možete čuti Višu Svijest?

 

26. Unutarnja Konsideracija

Unutarnja Konsideracija odnosi se na jako prevladavajuću disfunkciju vaše psihologije. Ona uglavnom proizlazi iz osjećaja da vam se duguje, ili da ste prezreni ili napadnuti na neki način – ili iz straha da bi mogli biti. Ovaj pojam objedinjuje mnogo različitih načina emocionalne disfunkcije, poput držanja računa, prigovaranja, opravdavanja, i mnogih drugih. Taština igra moćnu ulogu u Unutarnjoj Konsideraciji, kao i strah. Psihološko izražavanje odvija se ovako: kasno stižete na zabavu, s velikom pričom oko zakašnjenja. Svi su već zaposleni razgovorima i aktivnostima. Nitko ne izgleda osobito zainteresiran pozvati vas da mu se pridružite ili da čuje vašu “veliku priču”. Osjećate se prezrenim. Osjećate da se ti ljudi ne odnose baš dobro prema vama. Ne iskazuju vam onoliko zanimanja, poštovanja i uvažavanja koliko zaslužujete. Osjećate se uvrijeđeno i ugroženo i počinjete brinuti što svatko pojedinačno misli o vama. Sviđate li im se? Jesu li primijetili da ste nervozni? Mogu li reći da preuveličavate? Slažu li se s onim što govorite, odobravaju li vam to? I kako izgledate? Što ako se ne slažu s vama? Kritiziraju li vas, ismijavaju, odbacuju, omalovažavaju, rugaju vam se? Osjećaj se temelji na neartikuliranom pitanju u vašem umu, nešto kao “jesam li zadovoljan?”, odnosno, jesu li se vaša očekivanja i zahtjevi od ove zabave ispunili.

Unutarnja Konsideracija uvijek govori stvari poput “Nadam se da im se sviđam.”; “Što ako pogriješim?”; “Što oni misle o meni?”; “Je li to bila uvreda?”; “Što su time mislili?”; “Nadam se da ne pravim budalu od sebe.”; “Što ako sam napravio nešto ponižavajuće?”; “Što će oni pomisliti?”; “Slažu li se sa mnom?”; “Pokušava li me netko prikazati lošim?”; “Zašto ova osoba ne obraća pažnju?”

To vrlo brzo prelazi u još općenitije Negativne Emocije. Najčešće je riječ o tome kako ste nezadovoljni svojim životom i okolnostima i kako vas oni nepravedno tretiraju. Osjećate da nikada nemate predaha ili da su vam okolnosti bile izuzetno loše. Osjećate da biste trebali imati bolji posao i viši položaj i da bi vam život trebao biti lakši. Osjećate da vam je život uskratio priliku da postignete ono što želite. Mislite da niste dobili pravu količinu obzira, uvažavanja ili kompenzacije koju zaslužujete od života i ljudi.

Ovaj vrlo složeni, široki psihološki Pogrešni Rad je ogromno područje proučavanja koje poduzimate kako bi ga se oslobodili. Svaki oblik Unutarnje Konsideracije smetnja je u razvoju Svijesti. Unutarnja Konsideracija drži vaš fokus na sebi i ispunjena je vašim vlastitim prohtjevima. Ona učinkovito uništava mogućnost stvarnog osobnog razvoja transcendirane svijesti.

 

27. Identifikacija

U Radu, biti Identificiran s nečim znači davati snagu svojih uvjerenja tome, pripisujući to sebi. Primarno ste identificirani sa sobom, s onim tko mislite da jeste. Dakle, uglavnom ste identificirani sa svime što vas definira, tj. vašim stavovima, mišljenjima, političkim uvjerenjima, religijom, nacionalnom i kulturnom pripadnošću, kao i individualnim doživljajima i okolnostima. To je mehanička funkcija neprobuđene svijesti. U Identifikaciji, psihologija se kreće od jedne asocijativne misli do druge, identificirajući se sa svakom kako nailaze, osnažujući Identifikaciju vjerovanjem i potvrđivanjem onoga što ona govori.

Možete definirati sebe kao dobrog građanina, političkog liberala, društveno prihvatljivog, domoljuba, kao razumnu, časnu osobu. Kako god sebe definirali, to će se izraziti kroz ono što vjerujete da su svjesno oblikovani stavovi i mišljenja. Međutim, Identifikacije niste vi i one nisu Svjesno oblikovane, no ipak ih osjećate kao sebe. One su ono što sada poznajete kao sebe. Ali one su oblikovane u vama bez vašeg svjesnog sudjelovanja, i stoga pripadaju razini Sna. Možete li zamisliti da vas je spopala potpuna amnezija te nemate stavova, mišljenja ili sklonosti, ili bilo kojeg drugog konvencionalnog načina da opišete sebe – pa ipak, vi još postojite. Vi niste stvari koje ste izgubili gubitkom pamćenja.

Identifikacija spada u područja s kojima je najteže raditi, to je najmoćnija sila koja nas drži uspavanima. Ona je suptilna i podmukla i tvrdokorna jer nas vodi izravno do točke u kojoj moramo napustiti ego zbog više transcendencije.

 

28. Mnoštvo

Jedna od značajnih prijelaznih točaka u Radu događa se kad ste promotrili sav prethodno opisani Pogrešni Rad unutar sebe i uvidjeli ogromnost kontradikcija i neiskrenosti. Rad kaže da je vaša uspavana psihologija neorganizirana masa individualnih misli i osjećaja zvanih “Ja”. To je doktrina o “Ja”. U svakoj životnoj okolnosti na scenu stupa neki “Ja” i reagira govoreći “Ja” – bez prisustva Pravog Ja, Svijesti, hotimičnosti ili jedinstva. Nakon dugog perioda Samopromatranja primijetit ćete da su mnogi “Ja” proizašli iz navike i da se skupljaju u grupe. Promotrit ćete kako jedno “Ja” može proturječiti drugome bez vidljive nelagode, da možete poći na spavanje puni “Ja” uvjerenih da ćete se probuditi rano, i pronaći samo druge “Ja” koji se opiru i prigovaraju, opravdavajući i racionalizirajući prethodne noćne “Ja”. Vidjet ćete da vaši “Ja” govore automatski umjesto vas, na načine koje niste birali, koje niste bili sposobni izabrati. Vidjet ćete kako se “Ja” stalno izmjenjuju, izražavajući vaše mehaničke reakcije na podražaje. Razumjet ćete da govoreći “Ja” dajete pristanak i energiju Identifikaciji.

Jedan od razloga što je to kritična faza jest taj što uvidjevši svoje Mnoštvo dobivate prvi uvid u veličinu Rada i veličinu njegovih zahtjeva prema vama. To je odlučujuća točka u kojoj se morate opredijeliti za put jedinstva ili odlučiti živjeti kao Mnoštvo. Nakon toga morat ćete praviti izbore oko svakog “Ja” kojeg opazite unutar sebe. Morat ćete raditi protiv nedosljednosti i morat ćete rekonstruirati svoju psihologiju, bez Pogrešnog Rada u njoj.

Još važnije, sama činjenica da ste kroz Verifikaciju spoznali da ste Mnoštvo znači da možete izabrati koje “Ja” je stvarno i iskreno i izražava vaše Pravo Ja. Poznavanje vašeg Mnoštva postupno vam daje moć da birate, dakle, da mijenjate.

 

29. Samosvijest

Svi napori koje poduzimate prakticirajući Samopromatranje, Pamćenje Sebe, neizražavanje Negativnih Emocija i Vanjsku Konsideraciju imaju za cilj dovesti vas u više stanje svijesti koje se naziva Samosvijest. Prakticiranje Samopromatranja kroz duže vrijeme i Verifikacija postojanja Pogrešnog Rada – Unutarnje Konsideracije, Laganja, Opravdavanja, itd. – u vlastitoj psihologiji naučit će vas da “spoznate sami sebe” na jedini način koji je istinski. Samosvijest je početna točka vašeg potencijala. Prije postizanja Samosvijesti vi ste previše mehanički da bi bili dostupni utjecaju višeg Razumijevanja, s tek rijetkim, kratkotrajnim iznimkama tijekom života.

S iskrenom Samosviješću možete početi birati da budete stvarni u svakom trenutku. To je točka u kojoj stvarna i trajna promjena na vašoj razini Bića postaje opipljiva.

U ovom sustavu, Samosvijest, Pamćenje Sebe i Samopromatranje pripadaju onoj razini Svijesti koja se nalazi neposredno iznad vaše uobičajene svijesti. Riječ je o različitim vrstama aktivnosti. Oni nisu ista stvar.

 

30. Hotimičnost

Hotimičnost znači postupanje sa svjesnom budnošću. Da bi djelovali hotimično, morate postići svjesnu budnost makar na trenutak. Svijest i Biće manifestirani u Pravom Ja i Istinskoj Osobnosti djeluju s hotimičnošću.

 

31. Neidentifikacija

Neidentifikacija je kretanje energije van Pogrešnog Rada. To je sila između mehaničnosti i hotimičnosti. Da bi bili slobodni izabrati hotimičnost, morate se osloboditi svojih Identifikacija i prohtjeva. Ako vas motivira sebičnost ili vlastiti program, vi ste Identificirani i niste slobodni napraviti istinski izbor.

Neidentifikacija je napor koji poduzimate i koji oslobađa snagu za transformaciju. To je stanje nesebičnosti, ili praznine, ili nevezanosti o kojemu se govori u Radu. Događa se kada izaberete ne izraziti ili ne odobravati vaše uobičajene mehaničke reakcije. Tijekom Rada možete iskusiti periode Neidentifikacije. To stanje dostupno vam je u svakom trenutku onda kad žrtvujete vlastite prohtjeve kako bi djelovali iz Svijesti, hotimično. To je stanje kojem težite baveći se Radom.

 

32. Žrtvovanje

Da bi dospjeli u stanje Neidentifikacije, morate nešto žrtvovati. U Radu žrtvujete sve što je lažno ili pogrešno, sebično ili negativno – što pripada Stečenoj Osobnosti, u korist samotranscendentne svijesti. Ako žrtvujete svoje osobne prohtjeve i želje, otkrit ćete da Neidentifikaciju možete postići snagom koju ste povukli iz Identifikacije s vlastitim programima.

Pravilno razumijevanje ideje žrtvovanja ključno je za ispravan put. Rad uči da morate platiti za ono što dobijete, i to je točno. Ono što morate žrtvovati kako bi Radili na sebi jest vaš sebični interes, vaša Stečena Osobnost sa svim svojim vrištećim mišljenjima, sviđanjima i nesviđanjima, stavovima i mržnjama. Postupivši tako, možete dostići više stanje svijesti zvano Neidentifikacija. Samo iz te točke možete oblikovati ispravne akcije. Dakle, žrtva koju morate napraviti da bi se razvili u Radu jest psihološka žrtva ega, kako bi napravili mjesta za rast svijesti i za prijemčivost na više utjecaje. Svaki napor koji poduzmete da bi se oslobodili neke identifikacije jest žrtvovanje. Svaki napor koji uložite u neizražavanje Negativnih emocija jest žrtvovanje. To su žrtve koje traži svaki autentični razvojni put, u ovom slučaju Rad. Ništa drugo ne može pridonijeti stjecanju svijesti. Ne možete kupiti svoj put do nje, i ne postoji vanjski rad koji vas može odvesti do nje. Žrtvovanje je suštinski, emocionalno/psihološki napor. Ono ima snagu i daje prostor za rast.

 

33. Patnja

Rad uči da postoje dvije vrste patnje – Potrebna i Nepotrebna Patnja. Obje osjećamo sasvim isto i općenito ih ne razlikujemo. Vaša patnja zbog javnog poniženja, na primjer, može biti teška koliko i patnja zbog gubitka bliskog prijatelja. Od presudne je važnosti početi uočavati razliku.

Svatko pati skoro neprestano tijekom života, neovisno o okolnostima. I tijekom života postoje istinski razlozi za stvarnu patnju. Međutim, Rad nas uči da je velika većina naše patnje nepotrebna. Nepotrebna Patnja izvire iz naših nezadovoljenih prohtjeva i želja. Stvarna Patnja plod je gubitka ljubavi, smrti bliske osobe, besmislenosti, stvarnog gubitka, bolesti, itd.

U Radu ćete uglavnom proučavati Nepotrebnu Patnju, jer ona je ta koju morate žrtvovati. Vaša Nepotrebna Patnja izvire iz Stečene Osobnosti i njenog Pogrešnog Rada. Svi oblici Unutarnje Konsideracije jesu Nepotrebna Patnja. Svi oblici Negativnih Emocija jesu Nepotrebna Patnja. Svi oblici opravdavanja, straha, brige i nesigurnosti jesu Nepotrebna Patnja. Svi izvori Pogrešnog Rada imenuju se u obavljanju Rada i postupno se eliminiraju.

Postoji još jedan element kojeg ovdje treba spomenuti. Bavljenje Radom je hotimično upuštanje u dodatnu Nepotrebnu Patnju u cilju razvoja. Vršenje praksi i vježbi Rada izaziva Nepotrebnu Patnju, i to treba napraviti voljno. Prihvaćanje procesa je Nepotrebna Patnja, i žrtvovanje vaše egocentrične psihologije u korist samotranscendentne psihologije je Nepotrebna Patnja. Kad ste u Radu, to činite sa svrhom.

 

34. Unutarnja odvojenost

U praksama i vježbama Rada dani su nam alati za korištenje protiv svakog Pogrešnog Rada kojeg uočimo. To su psihološki alati primjenjivi za naš psihološki razvoj.

Rad od vas najprije traži da prakticirate Samopromatranje. Upućeni ste da uočite Mnoštvo “Ja”, stupanj Pogrešnog Rada u vašoj psihologiji, i da pasivno promatrate dok počinjete spoznavati sebe na novi način. Ali, što onda? Jednom kad vidite svoju Stečenu Osobnost i osjetite Pravo Ja, kako da ih uskladite? Što možete učiniti oko Pogrešnog Rada kojeg ste uočili u sebi?

Rad nam nudi praksu zvanu Unutarnja Odvojenost koja predstavlja psihološki napor koji poduzimate da bi odstupili od svog mehaničkog funkcioniranja. Čineći tako, jačate promatrača mehanike – Promatračko Ja. Napor da se odvojite od mehaničkog ponašanja slabi njegovu snagu. Ovo je suptilna psihološka vježba. Uviđate opetovano mehaničko ponašanje i ne govorite o tome kao o “Ja”. Ne pristajete na to. Oduzimate mu snagu. To doprinosi postizanju nevezanosti, odnosno znači korak dalje u smjeru Neidentifikacije. Svaki napor takve prirode pomaže da se odvojite od vaše Lažne Osobnosti.

 

35. Unutarnji Stop

Sljedeći vrijedni alat koji nam daje Rad zove se Unutarnji Stop. On se može smatrati prvim pokretom napora prema Unutarnjoj Odvojenosti i Neidentifikaciji. Kad uočite Pogrešan Rad u sebi i kroz Verifikaciju znate da je to Pogrešan Rad koji želite promijeniti i da je prvi napor u promjeni taj da ga zaustavite, možete prakticirati Unutarnji Stop. Ako uočite opravdavanje, jednostavno prestanite izgovarati riječi. Ako možete uspješno zaustaviti neki Pogrešan Rad dok traje, onda u tom trenutku možete izabrati da krenete prema odvajanju od njega. Eliminacija Pogrešnog Rada događa se nepristajanjem na davanje vaše pažnje. Prvo se zaustavite, a onda možete krenuti prema Unutarnjoj Odvojenosti. Možete koristiti metode podsjećanja na Rad i vaš cilj ili neku drugu hotimičnu aktivnost koja vam pomaže da promijenite smjer u toj točki.

 

36. Unutarnja Tišina

U Radu, Unutarnja Tišina je vrlo specifična psihološka vježba. To nije unutarnja tišina na koju se obično misli kad se govori o transcendentnom stanju iznad buke Mnoštva. To nije opća unutarnja tišina tihog, neaktivnog uma. To znači ostati tih u umu u odnosu na jednu određenu stvar.

Prakticirajući Samopromatranje počet ćete uočavati definirane, ponavljajuće grupe “Ja” koje su štetne, neiskrene ili čak opasne. Uočit ćete kako “pjevate vaše pjesmice”. Uočit ćete držanje računa o nekome. Kad imate definiranu grupu “Ja” koju ste tijekom vremena opetovano prepoznali, možete prakticirati Radnu verziju Unutarnje Tišine u odnosu na tu poznatu grupu “Ja” kako bi im oduzeli moć. Praksa Unutarnje Tišine ide otprilike ovako: svjesni ste da u vašoj glavi jedan račun bjesni protiv druge osobe. Pogonjen Negativnim Emocijama, on ima vlastiti momentum. Njegova energija je aktivno prisutna, kao i Negativne Emocije. Da bi prakticirali Unutarnju Tišinu, prestanite davati glas toj određenoj grupi “Ja”. Svaki put kad se pojavi neko “Ja” koje pripada držanju računa protiv te osobe nemojte mu dati riječ, bilo doslovno ili, što je preciznije, psihološki. Ne dopuštate tim mislima da dodirnu mjesto u vašoj psihologiji, ne dopuštate ni svom jeziku da dodirne to mjesto, jer će inače krenuti bujica riječi. Dakle, prakticirajući Unutarnju Tišinu najprije ne date riječ određenom Pogrešnom Radu. Ne dajete mu pažnju čak i ako još osjećate njegovu prisutnost. Odbijate prihvatiti ili dopustiti da vam povuče energiju. Ali što je najvažnije, ne dopuštate sebi izgovoriti ni riječ, čak ni u umu.

 

37. Vanjska Konsideracija

Ako ustrajete u Radu i razvijete se na njegovom putu i ako postignete određeni stupanj samotranscendencije, počet ćete biti sposobni za hotimično prakticiranje Vanjske Konsideracije. Rad od vas traži da prakticirate Vanjsku Konsideraciju od samog početka vaših napora. Ispočetka to uglavnom izgleda kao da je riječ o preuveličavanju lijepih manira, ali prolaženjem kroz proces Rada, Razumijevanje što znači i što zahtijeva vanjska zaokupljenost u punom smislu bit će izvan vaše sposobnosti vrlo dugo vremena.

Vanjska Konsideracija itekako uključuje obazrivo ponašanje. Ali ona ne traži od vas da budete pristojni, traži da razumijete položaj druge osobe. Traži da uvidite okolnosti sa stanovišta druge osobe i da se odnosite prema njoj s hotimičnošću koja izražava dobru volju – Svjesnu Ljubav. To može zahtijevati da budete aktivni ili pasivni, ili čak da se povučete. Svaki dan, svaki trenutak koji provedete u društvu drugih ljudi postaje prilika za prakticiranje samotranscendencije kroz Vanjsku Konsideraciju. Radeći tu vježbu i razvijajući se u Radu počet ćete dobivati životno Razumijevanje o tome što znači biti uspavan. Kad se počnete buditi, otkrit ćete da je vrlo lako oprostiti drugim ljudima njihovo stanje, jer znate kako je biti uspavan. To stanje je prepuno patnje.

Vanjska Konsideracija zahtijeva jako puno prakticiranja i proučavanja koji će vam koristiti kad steknete dovoljno svijesti da izaberete samotranscendenciju. Ali suštinska priroda i temelj Vanjske Konsideracije zasnivaju se na praštanju. To je opraštanje ljudima što su uspavani. Čineći tako, rješavate ih svojih prohtjeva i oboje postajete slobodni. To znači dati drugima olakšanje i koliko god konsideracije je potrebno. Djelovati hotimično iz Svijesti, s Razumijevanjem i ispravnim postupcima – činiti ono što je Dobro.

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Ukoliko se slažete, tada prihvaćate korištenje kolačića i web stranice sukladno našoj politici privatnosti.