Mesari | Drago Glamuzina

DA JE KLEOPATRIN NOS BIO SAMO MALO KRAĆI

 

Teško se oteti nemiru
iz kojeg u tebi rastu
mrke litice Gibraltara.
s kojih vidiš Afriku
rimskog imperatora dok jezikom
prevrće po usnoj duplji
tražeći zrnce Sahare.

Taj Rimljanin
nikad nije volio javna čitanja poezije
ni njenog ljubavnika – aleksandrijskog gubavca
na kojem je sjedila u strahu –
ali na tom na kojem su čitali
Maruna, Mrkonjić i Petrak
spustio je glavu
i slušao kako sipi pijesak
u utrobi njegove kraljice.