Mesari | Drago Glamuzina

NEDJELJNA IDILA

 

nedjeljni obiteljski izlet na Jarun
i šetnja uz jezero ničim ometana.
onda cika i vriska gomile koja se
skupljala pred nama, zadivljeni i preplašeni
pogledi pratili su ptičara koji je poskakivao
po krhkoj ljuski zaleđenog jezera
natjerujući galebove. lak i brz zalijetao
se u pernatno mnoštvo s užitkom,
a onda je led puknuo i on se – praćen
hukom mnoštva ljudi – našao u vodi.
batrgao se u toj rupi koja se širila
sa svakim njegovim pokušajem da se izvuče.
nisam htio da moj sin gleda njegovu
borbu za život niti sam želio odgovarati
na pitanja koja su se gomilala u oblačiću
iznad njegove glave, pa smo otišli u obližnji
restoran. pričali smo o Drenovom novom
automobilu, a onda smo se u jednom
trenutku dohvatili tog psa koji je možda bio
živ, a možda i nije.