Disco inferno | Romeo Mihaljević

Ne možeš govoriti o smiraju starosti, prizivati slike na kojima dodiruješ lice svjetlokosog djeteta. Ne smiješ učiniti da ti se ime rastvori u zoru, pokrije moj nemir kao rosa.