Disco inferno | Romeo Mihaljević

Tvoje riječi, ogrnute crnim plaštem šume, ponovno ulaze u moje noćne misli. Grijem ih šutnjom lomnijom od rasta bilja, dok ceste i sela nestaju u poplavama, a treperava se svjetlost ekrana nazire poput nečitke riječi u dnevničkom zapisu.