Meditacija Jesam | Zoran Stamenić

PRAKTICIRANJE MEDITACIJE JESAM

 

Odluka za inicijacijom procesa osvješćivanje uma vrlo je važan trenutak u životu, posebno zbog utjecaja ovog treninga na našu transformaciju. Bez te odluke i prakticiranja odgovarajućih tehnika vrlo je teško izaći na kraj s nedovoljno osviještenim vlastitim mislima i osjećajima. Ljudi pate od inferiornosti i krivnje zahvaljujući neshvaćenom vlastitom umu, svojem neosviještenom (neprobuđenom) mentalnom ponašanju. Nije presudno koliko dugo možemo sjediti u položaju lotosa, pa čak ni sjedimo li ili ležimo za vrijeme autogenoga treninga. Može se meditirati godinama, a da se još uvijek lokalizirani um bori s nelokaliziranim umom. Bitno je naučiti živjeti u skladu s nelokaliziranim umom, razumjeti ga i koristiti percepcije koje projicira pred našim očima. Time se stvara duhovni mir i spokoj kao pretpostavka skladne veze našega uma i njegova okruženja, čime je obuhvaćen cijeli Univerzum. Stoga kad god je vaš um uznemiren, moramo pronaći što je uzrok uznemirenosti koja prekida ovaj sklad – zvuk, osoba, situacija.

Ako redovito meditirate, moći ćete se nositi sa svojim vlastitim mentalnim problemima i popravit ćete nepoželjno mentalno ponašanje. Bit ćete svoj vlastiti mentalni doktor. Uz to ćete razviti prisan odnos s vašim umom, i time otvoriti sve njegove fantastične sposobnosti. Um ima bezgranične kvalitete i stoga je za svakog od nas važno ispravno ga koristiti.

Prakticiranjem meditacije koristeći mantru postižemo mir i spokoj, ali to je samo sredstvo, a ne cilj. Ovladavanje tehnikom JESAM znači shvatiti da u životu postoji i svijetlo i tama. Nemoguće je otkloniti buduće nepovoljne ishode i očekivati da će uvijek sve biti kako mi želimo. Cilj je dakle naučiti živjeti sa stresom. Stres je dio života, a sretan i ispunjen život je napredovanje u ovom izuzetnom umijeću koje se stalno uči i nadopunjava.

Jedna od najljepših pohvala duhovnim vježbama općenito došla je od sv. Ignacija Lojolskog, koji je na temelju iskustva ispreplitanja svakodnevnog života, molitve i meditacije, ustanovio vlastitu metodu duhovnog razvoja, objavljenu u njegovoj knjizi Duhovne vježbe.

U pismu koje je uputio svom nekadašnjem ispovjedniku i duhovnom vođi pateru Manuelu Mioni sv. Ignacije kaže: “Ne vidim u ovom životu nešto drugo, bolje, čime bih Vam mogao bar djelomično vratiti dug, nego ponuditi Vam da obavite mjesečne duhovne vježbe… Duhovne su vježbe ono najbolje što u ovom životu mogu zamisliti, osjetiti i shvatiti, bilo za osobni napredak pojedinca, bilo za duhovni plod, pomoć i korist drugima.” (Ignacije Lojolski, 33)

Postoje razne tehnike zadubljenja. Preuzimao sam njihove elemente polazeći od kriterija efikasnosti, jednostavnosti i praktičnosti s obzirom na vrijeme potrebno za svakodnevne obaveze i meditiranje. Tako je nastala tehnika koju sam prema drevnoj mantri “ja sam” (so ham) nazvao “Jesam”. Prema Bibliji se Jahve tako predstavio, odgovarajući na pitanje kako će ga zvati . “Ja sam koji jesam”, reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: “Ovako kaži Izraelcima: Ja jesam, posla me k vama.” (Izlazak; 2,14)

Jedna je od uobičajenih predrasuda pokušaj pamćenja Jastva na razini mišljenja. Vidjevši da samoostvaren čovjek posjeduje svijest o vlastitom, istinskom unutarnjem Jastvu, mnogi su povjerovali da će pamćenjem tog iskustva iz meditacije tijekom ostatka dana, odnosno održavanjem svjesne misli o sebi, razviti tu unutrašnju svijest. Gurdjieff (34) je takvo nastojanje proglasio jednim od ciljeva svojega učenja. “Oponašamo učinke svijesti” da bi se po njemu “oni u nama zadržali”. Njegovi su sljedbenici pokušavali održavati doživljaj Jastva misleći o njemu i nastojeći zadržati misao o Jastvu tijekom dnevnih aktivnosti. Međutim, misao koje se sjećamo nikako ne može biti istinsko Jastvo. Naprotiv, što se više koncentriramo na nju kako bismo prevladali lokaliziran um, sve više zasjenjujemo stvarno Jastvo, odnosno nelokalizirani um. Takvom se praksom može samo postići doživljavanje svjedočenja, ali ne i održavati doživljaj višeg stanja svijesti u obliku kontinuiranog trajanja univerzalne svijesti koje naše Jastvo oslobađa dominacije ega i spaja s nelokaliziranim umom.

Moje iskustvo u radu s ljudima koji žele naučiti meditirati jest da još uvijek većina ne dolazi na tečaj zato što želi prevladati dominaciju lokaliziranog uma i postati samo-ostvarene ličnosti.

Prema anketi koju sam proveo na uzorku od 70 polaznika, samo je 8% počelo meditirati iz tog razloga, a 83% je kao prvi razlog navelo želju rješavanja nekog od krucijalnih životnih problema izazvanog stresnim situacija s kojima se nisu znali nositi, najčešće bolesti. Devet posto je navelo ostale razloge: radoznalost, posao, moda i slično. Svi su ispitanici smatrali da će im meditacija pomoći u prevladavanju stresa u svakodnevnom životu. Stoga sam tečaj meditacije Jesam, koji sada vodim u Zagrebačkom društvu za samoostvarenje, nazvao radionicom Anti-stresnog programa.

Radimo na slijedeći način:

Prva faza: Učenje tehnike meditacije “Jesam” kao više faze autogenog treninga i anti-stresno programiranje podsvijesti uz individualnu i tjednu grupnu meditaciju u cilju proširenja svijesti i stvaranja, prvo povremenih a zatim i trajnih, razdoblja spokojstva i sreće bez euforičnih oscilacija, života ispunjenog svrhom i ciljem – logoterapija, kako bi rekao slavni američki znanstvenik, Viktor Frankl, koji je do odlaska u koncentracijski logor bio bečki psihoterapeut. U koncentracijskom logoru je silom prilika u najtežim mogućim uvjetima testirao pretpostavke na kojima se zasniva meditacija “Jesam” i preživio upravo zahvaljujući logoterapiji.

Druga faza: Dugogodišnji rad na sebi u cilju transformacije u samoostvarenu ličnost.

Ova preobrazba ima za pretpostavku veliko nastojanje i entuzijazam, kojega u ukupnoj populaciji još uvijek ima tek nekoliko postotaka ljudi, iako treba priznati da je od Starog vijeka do danas na tom području ostvaren veliki napredak. U vrijeme koje je prethodilo Novovjekovnom ubrzavanju znanstveno-tehnološkog progresa, za duhovnom preobrazbom i oslobođenjem, odnosno samoostvarenjem težili su samo rijetki pojedinci. U ukupnoj su populaciji bili zastupljeni u promilima, ali su njihova iskustva dragocjen temelj na kojemu kroz modernu znanost sagledavamo ovo područje. Znamo da su upravo oni utemeljili ljudsku spoznaju o duhovnom razvoju, a kada je uz pomoć moderne znanosti nadograđujemo, u tome uspijevamo, jer stojimo na piramidi sazdanoj od duhovnog naslijeđa njihova “srca i uma”.

Iznenađuje mnoštvo neistina u koje ljudi često vjeruju, ali ono što fascinira beskraj je istina i prirodnih činjenica u koje ne vjerujemo.

Odustajanjem od vjerovanja u krive uzore i vrijednosti, duhovna energija počinje teći kroz nas bez sputavanja, koja zatvaraju naše umove i srca. Razvijamo zaboravljenu sposobnost da se uskladimo sa suštinom unutar ljudi i stvari, otapamo strah i ostale negativne emocije koji nas priječe da budemo jednostavni i prirodni. Viktor Frankl takvo pronalaženje svrhe života naziva logoterapija, a osnivač humanističke psihologije Abraham Maslow je u svojoj studiji “Motivacija i ličnost” čovjeka koji pronalazi svrhu svojega postojanja u svojem radu i dokolici nazvao samo-ostvarenim čovjekom. Njegova su istraživanja pokazala da je oslobađanje od jarma robovanja potrebama nižega reda nužan preduvjet za stvaranje i dominaciju najviše potrebe koju možemo imati – potrebe za samo-ostvarenjem.

Oslobađanje od potreba nižeg reda postiže se njihovim zadovoljavanjem, ali to nije dovoljan preduvjet, jer ljudi se često ne mogu osloboditi dominacije potreba nižega reda, makar su ih zadovoljili. Stalno teže za sve većim nagomilavanjem materijalnih dobara, novca i moći zanemarujući potrebu vlastite samo-aktualizacije kroz aktivnosti koje pospješuju harmonizaciju osobnosti, stišavanje vlastite egocentričnosti kroz realan odnos prema okruženju i zalaganje za harmonizacijom odnosa s drugim ljudima i prirodom, stvarajući pri tome sve teže posljedice uslijed stresa kao posljedice takvih deformacija i ujedno temeljnog katalizatora nastanka psihosomatskih bolesti. Zbog svega navedenoga javlja se sve veća potreba ubrzanja duhovne nadgradnje kroz filozofiju, znanost, religiju i umjetnost, ali i sport i rekreaciju. Meditacija Jesam napredna je tehnika autogenoga treninga, ali i jedan od komplementarnih načina kako u tome uspjeti, neovisno o činjenici imamo li ili nemamo afiniteta i vremena za naprijed navedena područja. Stoga ona nije zamjena, već samo poticaj da što prije prepoznamo svrhu i smisao vlastitog postojanja.

Tehnika meditacije JESAM vrlo je jednostavna. Prednost je što čovjek ne mora meditirati samo u idealnim uvjetima nekoga prostora, već može i voziti automobil i u sebi ponavljati mantru. Ne smeta niti gužva u tramvaju, šetnja, pa ponekad niti konverzacija s drugom osobom. Ovo u slučaju ako vam “diže tlak”, ili vas ljuti i opterećuje svojim frustracijama. Mantra će trenutno uskladiti poremećenu harmoniju unutar vas i vi ćete sve smirenije podnositi sve udare na vaš nervni sustav. Ova će promjena biti registrirana i u podsvijesti sugovornika, koji će vremenom i sam smanjiti vlastitu napetost.

Najbolje je meditirati u idealnim uvjetima, u miru, zatvorenih očiju, prigušenu rasvjetu itd., što ne znači da se ne može meditirati u uvjetima buke, otvorenih očiju, jarkoga svijetla itd.

Meditacija u nama ostavlja kratkotrajne i dugotrajne efekte na naš psihosomatski sustav. Jedan od dugotrajnih efekata meditacije kumuliranje je psihičke energije. U stresnim situacijama, već samo prisjećanje na mantru vašim psihičkim sadržajima trenutno vraća poremećenu harmoniju.

Meditaciju možemo usporediti s punjenjem akumulatora (meditacija u idealnim uvjetima ili pak suboptimalnim uvjetima, na primjer ponavljam mantru dok perem suđe, šećem, vozim se u tramvaju), a primjenu možemo usporediti s trenutkom kada u sebi prizivam mantru (JA SAM ili mantru SUBUD) da bih se othrvao tuđim frustracijama, ili pak vlastitom stresu koji nastaje uslijed nekog nepovoljnoga ishoda događanja u svakodnevnici. Što sam duže prakticirao meditaciju to je i sposobnost eliminacije stresa veća. Zato je dobro redovno meditirati dva puta dnevno. Posljedice su dvojake: dnevno održavamo vedrinu duha i spokoj, a dugoročno jačamo psihosomatsku sposobnost prevladavanja stresa.

Zaključimo, meditacije je punjenje psihičkom energijom, a dnevna aktivnost je trošenje energije. Jaki stres ćemo brže i bezbolnije prevladati, ako odmah po njegovoj manifestaciji koja sužava našu svjesnost, reagiramo prizivanjem i ponavljanjem mantre, što proširuje svjesnost izvan bolne sfere problema, koji nas u tom trenutku muči.

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Ukoliko se slažete, tada prihvaćate korištenje kolačića i web stranice sukladno našoj politici privatnosti.