Noćni ekspres | Milan Zagorac

Biblioteka elektroRI
knjiga 17

 

Milan Zagorac
NOĆNI EKSPRES

© 2020 Milan Zagorac
© za elektroničko izdanje: Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2020

 

Izdavač
Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, Zagreb

Za izdavača
Krešimir Pintarić

Urednik
Goran Čolakhodžić

Fotografija
ID 123090 / Pixabay.com

ISBN 978-953-345-773-4 (HTML)
ISBN 978-953-345-774-1 (EPUB bez DRM)
ISBN 978-953-345-775-8 (PDF)
ISBN 978-953-345-776-5 (MOBI)

Prvo izdanje
Studio TIM, Rijeka, 2017.

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu
Grada Rijeke i Ministarstva kulture
Republike Hrvatske.