Posljednji dani panka | Gordan Nuhanović

Hvala svima koji su u protekle dvije godine imali strpljenja sa mnom. Hvala Doktoru Pankiliju koji mi je ljubazno ustupio svoj nadimak, a osobito hvala ženi i sinu kojima i posvećujem ovu knjigu.